ขั้นตอนเรียนต่อ
สวีเดน: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

เงินทุนสำหรับการเรียนในสวีเดน

2622

เงินทุนสำหรับการเรียนในสวีเดน

คุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน ที่นี่เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงพอสมควร แม้ว่าบัตรนักศึกษาจะให้ส่วนลดตั๋วโดยสารและค่าเดินทาง คุณอาจต้องมีเงินถึง SEK 7,000 สำหรับค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางและค่าครองชีพต่อเดือนในเมืองใหญ่ของสวีเดน

คณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดนต้องการหลักฐานที่แสดงว่าคุณมีเงินอย่างน้อย SEK 7,300 ต่อเดือนเป็นเวลาสิบเดือนต่อปี คุณจำเป็นต้องมีเงินตามจำนวนเมื่อคุณทำการสมัครขอใบอนุญาตพำนัก(ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องใช้) นักศึกษาจำนวนมากที่เลือกเดินทางมาเรียนที่ประเทศสวีเดนต้องหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนเอกชน

ทุนการศึกษา
มีทุนการศึกษามากกว่า 500 ทุนที่มอบให้โดยสถาบันการศึกษาของสวีเดนทุกปี และเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาและนักวิจัย ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่สูงก็ตาม ทุนการศึกษาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะมอบให้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือการวิจัย

การทำงานระหว่างการเรียน
หากคุณลงทะเบียนเรียนในประเทศสวีเดน คุณสามารถทำงานนอกเวลาควบคู่ไปกับการเรียนได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ไม่มีทักษะทางด้านภาษาสวีเดนอาจจะเป็นเรื่องยากในการได้งานทำมากกว่าผู้ที่มีความสามารถในการพูดภาษาสวีเดน

พลเมืองของประเทศในเขต EEA และ EU จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพำนัก แต่หากคุณไม่ได้มาจากประเทศเหล่านี้ คุณต้องมีใบอนุญาต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวีเดนได้ที่นี่

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในสวีเดน

และ การเดินทางในสวีเดน

ค้นหาคอร์ส

สวีเดน
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.