ขั้นตอนเรียนต่อ
สวีเดน: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทจาก Lund University ประเทศสวีเดน

1898

ทุนปริญญาโทจาก Lund University ประเทศสวีเดน

     ทุนจาก  Lund University ประเทศสวีเดน  โดยทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนในระดับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาที่สถาบันเปิดสอน จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 25-100% ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย (ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน ซึ่งจะอยู่ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นส่วนนี้ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นนักศึกษาจากนอกประเทศยุโรป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
- มีความต้องการจะเข้าเรียนต่อใน Lund University โดยการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์  เข้าไปสมัครได้ที่ http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s/24968

วันเวลาในการสมัคร

ปิดรับสมัครในช่วงกลางเดือนมกราคม 2556

--------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อสวีเดน 
สวีเดนเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ 
ส.ส. สวีเดนมอบสิทธิการเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนต่างชาติ 

ค้นหาคอร์ส

สวีเดน
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว