ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

ข้อมูลหลักสูตรการตลาด

591

เวลานี้คุณต้องตัดสินใจว่า รูปลักษณ์ อะไรที่คุณต้องการสำหรับสินค้าของคุณ รูปลักษณ์หมายถึงความมีตัวตน สินค้าก็เหมือนกับผู้คนที่มีตัวตน มีบุคลิกภาพ ที่สามารถจะถูกสร้างหรือทำลายได้ในท้องตลาด โดย เดวิด โอกิลวี

ในตลาดโลกที่มีการแข่งขัน ความสามารถในการทำให้สินค้าของคุณมีความโดดเด่นขึ้นมาจากสินค้าในกลุ่มเดียวกันนั้นได้กลายมาเป็นทักษะในการเอาตัวรอดที่จำเป็น ดังนั้นขั้นตอนการรู้จักกลุ่มผู้บริโภคของคุณและขายสินค้าที่เหมาะกับความต้องการนั้นถือได้เป็นอย่างยิ่งว่าเป็นศูนย์กลางของโลกธุรกิจในปัจจุบัน

โครงสร้างหลักสูตร

หลายมหาวิทยาลัยได้ทำการสอนหลักสูตรนี้ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยในหลักสูตรจะมุ่งเน้นการเตรียมตัวคุณสำหรับการอาชีพด้านการตลาด และช่วยคุณให้เข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนในกลุ่มลูกค้าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คุณจะได้เรียนรู้วิชาที่ครอบคลุมหลากหลายในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิชาในวิชาเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงจิตวิทยา; ตั้งแต่ทักษะของเครื่องหมายแห่งความสำเร็จที่เป็นความสามารถของตัวคุณไปจนถึงการสอนถึงศาสตร์แห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้รับผลสำเร็จ

โดยทั่วไป นักศึกษาจะถูกกำหนดให้มีประสบการณ์การทำงาน ในบางมหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธ์ที่เหนี่ยวแน่นกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือในระดับนานาชาติ ดังนั้นคุณจะได้รับโอกาสที่ดีที่จะได้ทำงานทางด้านธุรกิจในขณะที่เรียนอยู่ 

คุณจะได้รับการประเมินผลการเรียนโดยการสอบและงานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการเขียนเรียงความ การนำเสนองานและงานโปรเจ็ค ดังนั้นคุณจะต้องทำงานหนักตลอดทั้งปีเพื่อส่งงานให้ทันตามที่กำหนด

คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จ

 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการเป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบทั้งในงานกลุ่มและงานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความเข้าใจในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้พอสมควร

คิดจะเรียนต่อด้านการตลาด

หากคุณคิดจะเรียนต่อด้านการตลาด ลองดูเกณฑ์การรับเข้าเรียนโดยทั่วไปสำหรับนักศึกษานานาชาติได้จากข้างล่างนี้

 • คุณต้องมีคะแนน IELTS 6.0 - 6.5 หรือมากกว่า โดยคะแนนในแต่ละส่วนต้องไม่น้อยกว่า 5.5
 • คุณต้องมีคะแนน  TOEFL CBT 90 หรือมากกว่า โดยคะแนนในแต่ละส่วนต้องไม่น้อยกว่า 20-25

โดยคะแนนที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นสำหรับการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น หากคุณคิดจะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คุณอาจจำเป็นต้องมีคะแนนที่สูงกว่าหรือมีวุฒิการศึกษาอื่นเพิ่มเติม

การมีประสบการณ์การเรียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะมีประโยชน์สำหรับคุณซึ่งมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • คณิตศาสตร์
 • ธุรกิจศึกษา
 • การสื่อสาร
 • การโฆษณา
 • บัญชี

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เรียนจบแล้ว

อาชีพด้านการตลาดมีอยู่มากมายและหลากหลาย เมื่อคุณเรียนจบทั้งหลักสูตร คุณจะได้รับทักษะด้านการตลาดและความรู้ในการเก็บข้อมูลและการคิดเชิงวิเคราะห์ ดังนั้นคุณจะมีโอกาสอย่างมากในอาชีพด้านการตลาดที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกับคุณก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขั้นพื้นฐานในหลายๆด้าน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบัญชีและการเงิน ดังนั้นคุณจะมีทางเลือกมากมายในการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานในขณะที่คุณเรียนอยู่ และในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานและวงการธุรกิจ ดังนั้นคุณจะมีโอกาสมากมายที่จะได้ทำงานมีอุตสาหกรรมนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การโฆษณาและ ทรัพยากรมนุษย์ ได้จากลิงค์ข้างต้น
 • อ่านบทสัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติมด้าน ธุรกิจศึกษา และ การเงินและการลงทุน ได้เช่นกัน

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี
เกี่ยวกับผู้เขียน

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาด ในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...