ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

20284

ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

      ท่ามกลางสาขาวิชาเอกมากมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่รวมเอาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการผลิตในระบบเครื่องกลทุกแขนง รวมไปถึงการซ่อมบำรุงด้วย โดยหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการผสมผสานของทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจสูงสุด

      คุณจะถูกกระตุ้นให้ใช้ทั้งทักษะทางตรรกะและการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการเรียนวิชาหลัก คุณจะได้ใช้เครื่องมืออย่าง computer-aided engineering และ product lifecycle management  ในการออกแบบและวิเคราะห์โรงงานการผลิต, เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม และเครื่องจักรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• วิศวกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการสันดาปของเครื่องยนต์และพลังงาน
• โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์
• กลศาสตร์ของไหล
• การออกแบบและการสร้าง, ระบบและโครงสร้างของเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ทักษะที่ได้รับ

      การเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะทำให้คุณได้รับทักษะที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสายอาชีพ  เพราะมันจะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกับมีความสามารถในนวัตกรรม  ประกอบกับมีทักษะทางด้านตัวเลขและการวิเคราะห์ ทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และทราบถึงความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆได้

      ปกติแล้วงานโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม ดังนั้น คุณจะได้รับการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร, ความสามารถในการชี้แจงและแสดงความเห็นของตนเอง, การวิเคราะห์ความเห็นของผู้อื่นและการทำให้ความคิดของคุณกลายเป็นความจริง นอกจากนี้การฝึกทำงานในรูปแบบโครงการต่างๆ จะเป็นการช่วยให้คุณได้เรียนรู้การทำงานภายใต้งบประมาณจริง และรู้ถึงวิธีการจัดการทีม รวมถึงการรับมือลูกค้าของคุณ

เส้นทางอาชีพ

      อาชีพที่คุณสามารถทำได้หลังจากจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีมากมาย เนื่องจากหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะมากมายที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลากหลายสาย โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจบใหม่มักจะทำงานในสายวิศวกรรม, การผลิต, พลังงานและระบบสาธารณูปโภค แต่คุณก็สามารถทำในสายอุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, อุตสาหกรรมรีไซเคิล, เทคโนโลยี, การเงิน, เทคโนโลยีทางดนตรี, วิศวกรรมการแพทย์และอีกมาก ดังนั้นแล้วจะเห็นว่าโอกาสที่คุณได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด

เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

       โดยปกติแล้ว นักเรียนที่จะเรียนในสาขานี้จะเรียนในหลักสูตร 4 ปีในระดับปริญญาตรี จากนั้นก็จะเรียนต่อไปในระดับปริญญาโทและเอกแบบเต็มเวลา (full time Msc หรือ PhD courses) หรือจะเป็นแบบนอกเวลาก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา โดยหลักสูตรที่คุณสามารถเรียนได้นั้น จะเป็นสาขาที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่น space and aeronautics, nuclear หรือแม้แต่ วิศวกรรมชายฝั่ง

      สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คุณสามารถเรียนในหลักสูตร EngD, the industry-based PhD ก็ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่รวมเอาการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก เข้ากับการฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการที่ทำวิจัยสำหรับบริษัทของตน

สถาบันการศึกษา

      Brunel University  เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่ยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่ครบครัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมด้วย

      นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนี้เช่นกัน

Mechanical Engineering (thick sandwich) BEng (Hons) 
Advanced Mechanical Engineering MSc 
Mechanical Engineering PhD with Integrated Study 
---------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
รวมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลในอังกฤษ

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาด ในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด