University of Technology Sydney - UTS

University of Technology Sydney - UTS

ออสเตรเลีย

เข้าชม19284ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

UTS ได้สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติตั้งแต่แรกเริ่มอย่างรวดเร็วในความเป็นเลิศด้านการสอนที่มุ่งเน้นการประกอบอาชีพและการวิจัยเชิงปฏิบัติ

 • หนึ่งในมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย นักศึกษา 37,000 คน
 • 130 หลักสูตรปริญญาตรี 210 หลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีหลากหลายสาขา
 • ความร่วมมือทางวิชาการกับ 185 มหาวิทยาลัยใน 40 ประเทศ
 • วิทยาเขตระดับโลกในใจกลางย่านธุรกิจของเมือง Sydney
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

 • ทำไมต้องเลือกมาเรียนที่ UTS?
 • ข้อดีของ UTS
 • การจัดอันดับของ UTS
 • เหตุใดควรเลือกเรียนหลักสูตรการวิจัยที่ UTS
 • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
 • การอยู่อาศัยในเมือง Sydney
 • การรับเข้าเรียนและทุนการศึกษา
ทำไมต้องเลือกมาเรียนที่ UTS?

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Sydney (UTS) เป็นมหาวิทยาลัยร่วมสมัยที่มีวิสัยทัศน์ระดับสากล UTS ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 21 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีโดย QS ครั้งล่าสุด นอกจากนี้ UTS ยังอยู่ในอันดับที่ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ 100 อันดับแรกของโลกโดย Times Higher Education (2015) UTS เป็นหนึ่งใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านวิชาการ (ARWU) โดย Shanghai Jiao Tong ประจำปี 2014 และอยู่ใน 250 อันดับแรกในการจัดอันดับรวมมหาวิทยาลัยโลกโดย Time Higher Education

UTS ตั้งอยู่ในเมือง Sydney อันมีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม โดยอยู่ไม่ไกลจาก Central Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟและรถประจำทางสถานีหลักของเมือง Sydney และยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งอีกด้วย

UTS จะมอบการเรียนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติในสถานที่เรียนที่มีคุณภาพระดับโลก นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับชีวิตการทำงานที่ผ่านทางโครงการสำคัญต่างๆ, การทำงานกลุ่มและกรณีศึกษาจริง หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัย, เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทมากกว่า 150 บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับ UTS เพื่อมอบทรัพยากรความรู้, ความเชี่ยวชาญและโอกาสการฝึกงาน

เรามีบริการช่วยเหลือที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิทยาเขตในประเทศอื่นๆ อาทิเช่นสโมสรและกิจกรรมเฉพาะกลุ่มต่างๆชมรมต่างๆที่ซึ่งนักศึกษาจะได้พบปะและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆจากประเทศออสเตรเลียและทั่วโลกนอกจากนี้ทาง UTS ยังมีบริการช่วยเหลือทางด้านภาษาอังกฤษและการเรียน, บริการด้านสุขภาพและจัดหาที่พักให้นักเรียนเช่นกัน

UTS กำลังสร้างวิทยาเขตแห่งอนาคตที่มีชีวิตชีวาด้วยอาคารเรียนแห่งใหม่และพื้นที่สาธารณะที่เพิ่มมากขี้นเพื่อส่งเสริมการทำงานและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลอันทันสมัยและสตูดิโอที่ใช้เพื่อออกแบบซอฟท์แวร์ อาคาร Dr Chau Chak Wing ซึ่งเป็นอาคารแห่งแรกของประเทศออสเตรเลียที่ออกแบบโดย Frank Gehry จะเป็นที่ตั้งของคณะวิชาธุรกิจบัณฑิต UTS ส่วนอาคารวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยสาขาสุขภาพจะประกอบด้วยห้องทดลองเฉพาะด้านขั้นสูงและ “ซุปเปอร์แล็บ”

การวิจัยของ UTS มุ่งเน้นในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อมอบวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องสำหรับปัญหาในระดับประเทศและทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่านวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์เราได้บูรณาการวิธีการวิจัยและการเรียนของเราให้ควบคู่ขนานอย่างดียิ่งขึ้นเพื่อที่ว่านักศึกษาของเราจะไมได้มีเพียงแค่ส่วนร่วมในการวิจัยที่นักวิชาการของเราดำเนินการเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในวิธีการวิจัยเพื่อการสืบเสาะหาความรู้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 100 หลักสูตรและระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 150 หลักสูตรรวมถึงหลักสูตรเรียนในต่างประเทศและการวิจัยในสาขาต่างๆดังนี้:

 • คณะวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
 • คณะการสื่อสาร
 • คณะการค้นคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • คณะการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์และอาคาร
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะนานาชาติศึกษา
 • คณะกฏหมาย
 • คณะสุขภาพ
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่า UTS ที่มีชื่อเสียง

 • Maile Carnegie – ผู้อำนวยการบริษัท Google ประจำประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (ปริญญาตรีธุรกิจ)
 • Rob Adams – ประธานบริหารบริษัท Challenger Financial Services (ปริญญาตรีธุรกิจ)
 • Hugh Jackman – นักแสดงที่ได้รับรางวัล (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาการสื่อสาร – วารสารศาสตร์)
 • Robert Onus – ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของ Médecins Sans Frontières (MSF) ซึ่งทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคอีโบลา (ปริญญาตรีธุรกิจและปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาวิเทศศึกษา)  
 • Theodora Ahilas, หัวหน้าทนายความของ Maurice Blackburn Lawyers, (ปริญญาตรีนิติศาสตร์)
 • Jemma Birrell, ผู้อำนวยฝ่ายศิลป์, เทศกาลนักเขียน Sydney (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการสื่อสาร)
 • Jacqui Feeney, กรรมการผู้อำนวยการของ Fox International Channels (FIC) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ)
 • Dr Simon Walsh, หัวหน้านักวิทยาศาสตร์, สำนักงานตำรวจออสเตรเลีย (ปริญญาเอกปรัชญาสาขาวิทยาศาสตร์)

ติดตามข่าวสารจาก UTS ได้ทาง:

ข้อดีของ UTS
การจัดอันดับของ UTS
เหตุใดควรเลือกเรียนหลักสูตรการวิจัยที่ UTS
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
การอยู่อาศัยในเมือง Sydney
การรับเข้าเรียนและทุนการศึกษา

สเตปต่อไป

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.5

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

79

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of Technology Sydney - UTS

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 112 คนในมหาวิทยาลัยนี้

1.01% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2016-2017
ที่มา: THE

251

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

92.3%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

44.2%

ด้านการวิจัย

22.5%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.8%
QS World University Rankings 2016-2017
ที่มา: QS

193

Academic Ranking of World Universities 2016
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่ายโดยรวม

A$17472

หอในมหาวิทยาลัย
ที่มา: Study in Australia

A$9600

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$30060

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$27710

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00099F

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ University of Technology Sydney - UTS

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ University of Technology Sydney - UTS

1
ธุรกิจและบริหาร
ธุรกิจและบริหาร
เข้าชม 1768 ครั้ง ดู 196 หลักสูตร
2
สุขภาพและการแพทย์
สุขภาพและการแพทย์
เข้าชม 740 ครั้ง ดู 60 หลักสูตร
3
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
เข้าชม 646 ครั้ง ดู 113 หลักสูตร
4
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
เข้าชม 634 ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
5
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เข้าชม 617 ครั้ง ดู 70 หลักสูตร
6
สังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมศาสตร์และสื่อ
เข้าชม 526 ครั้ง ดู 87 หลักสูตร