วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่Aston University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

Aston University

Aston University

สหราชอาณาจักร

เข้าชม12556ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Applied Chemistry BSc (Hons)

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Applied Physics BSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biological Sciences BSc (Hons)

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biological Sciences MBiol

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biomedical Science BSc (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biomedical Sciences MSc

มีทุนการศึกษา

เข้าชม71ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - 13 กันยายน 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry BSc (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry with Biological Chemistry BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Cognitive Neuroscience MSc

เข้าชม46ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - 13 กันยายน 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Computing Science and Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Human Biology BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2017

£17,200.00 (753,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้