วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่University of Surrey อังกฤษ สหราชอาณาจักร

University of Surrey

University of Surrey

สหราชอาณาจักร

เข้าชม5773ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Materials MSc

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£19,000.00 (816,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Physiology MD

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - เมษายน 2017, ตุลาคม 2017

£20,000.00 (859,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Physiology PhD

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - เมษายน 2017, ตุลาคม 2017

£20,000.00 (859,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry MRes

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£19,000.00 (816,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry PhD

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - เมษายน 2017, กรกฎาคม 2017, ตุลาคม 2017

£20,000.00 (859,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Corporate Environmental Management MSc

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£19,000.00 (816,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Energy Economics and Policy MSc

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£17,500.00 (752,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Environment and Sustainability PhD

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - เมษายน 2017, กรกฎาคม 2017, ตุลาคม 2017

£20,000.00 (859,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Environmental Strategy MSc

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£19,000.00 (816,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Mathematics MSc

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£19,000.00 (816,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Mathematics PhD

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - เมษายน 2017, กรกฎาคม 2017, ตุลาคม 2017

£17,500.00 (752,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Medical Microbiology (Euromasters) MSc

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£17,000.00 (730,607 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้