วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่University of Surrey อังกฤษ สหราชอาณาจักร

University of Surrey

University of Surrey

สหราชอาณาจักร

เข้าชม2296ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Materials MSc

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

£18,000.00 (767,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Physiology PhD

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2017

£17,500.00 (746,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry MRes

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

£18,000.00 (767,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry PhD

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2017

£17,500.00 (746,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Corporate Environmental Management MSc

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

£18,000.00 (767,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Energy Economics and Policy MSc

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

£16,000.00 (682,445 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Environmental Strategy MSc

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

£18,000.00 (767,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Mathematics MSc

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

£18,000.00 (767,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Mathematics PhD

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2017

£16,500.00 (703,771 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Medical Microbiology MSc

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Medical Physics MSc

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2017

£18,000.00 (767,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Microbial and Cellular Sciences PhD

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2017

£17,500.00 (746,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้