วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่Universita Cattolica del Sacro Cuore อิตาลี

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Universita Cattolica del Sacro Cuore

อิตาลี

เข้าชม749ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

B.Sc. in Sustainable Agriculture for Food quality and Environment (SAFE)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

€8,040.00 (302,332 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้