วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่University of California Riverside อเมริกา

University of California Riverside

University of California Riverside

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม3221ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 165

B.A. and B.S. Degrees in Biology

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

B.A. and B.S. in Mathematics

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

B.S. and B.A. in Environmental Sciences

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

B.S. in Bioengineering

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

B.S. in Sustainability Studies

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts and Bachelor of Science in Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Biochemistry

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Neuroscience

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Physics

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Statistics

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science (or Arts) Degree in Plant Biology

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Biological Science

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 เมษายน 2017

US$41,893.00 (1,466,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้