มี 2706 สถาบันเปิดสอน สาขาการจัดการ ในต่างประเทศ

สเตปต่อไป

ใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด

เลือก ฉันมาจาก
เลือก ฉันเรียนจบจากประเทศ
ระดับการศึกษา กำลังเรียนอยู่ หรือ เรียนจบแล้ว
ประเภทของเกรด
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน หรือ เกรดเฉลี่ยโดยประมาณ

Open Colleges

ออสเตรเลีย
เข้าชม560ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 5 หลักสูตรการจัดการ

courses

Didasko Institute of Business

ออสเตรเลีย
เข้าชม472ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรการจัดการ

courses

Aston University

สหราชอาณาจักร
เข้าชม13557ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 17 หลักสูตรการจัดการ

courses

Wake Forest University School of Business

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1760ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรการจัดการ

courses

San Mateo County Community College District

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม2346ครั้ง

ดู 4 หลักสูตรการจัดการ

courses

University of California Riverside

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3344ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 165

ดู 2 หลักสูตรการจัดการ

courses

University of Sheffield

สหราชอาณาจักร
เข้าชม14487ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 109

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 16 หลักสูตรการจัดการ

courses

University of Hartford - Undergraduate Admissions

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม9487ครั้ง

ดู 1 หลักสูตรการจัดการ

courses
เข้าชม1674ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

ดู 5 หลักสูตรการจัดการ

courses

University of Surrey

สหราชอาณาจักร
เข้าชม4667ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 8 หลักสูตรการจัดการ

courses

Canterbury Christ Church University

สหราชอาณาจักร
เข้าชม3659ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 20 หลักสูตรการจัดการ

courses

City University of Seattle

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม13684ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรการจัดการ

courses