มี 2315 สถาบันเปิดสอน สาขาการบริหารสำนักงาน ในต่างประเทศ

สเตปต่อไป

ใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด

เลือก ฉันมาจาก
เลือก ฉันเรียนจบจากประเทศ
ระดับการศึกษา กำลังเรียนอยู่ หรือ เรียนจบแล้ว
ประเภทของเกรด
กรุณาใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหามหาวิทยาลัยและคอร์สที่เหมาะสมที่สุด
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน หรือ เกรดเฉลี่ยโดยประมาณ

Open Colleges

ออสเตรเลีย
เข้าชม459ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 2 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

Didasko Institute of Business

ออสเตรเลีย
เข้าชม465ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

Illinois Wesleyan University

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม5599ครั้ง

ดู 2 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

San Mateo County Community College District

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม2258ครั้ง

ดู 1 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

University of California Riverside

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3221ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 165

ดู 1 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

University of Hartford - Undergraduate Admissions

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม9279ครั้ง

ดู 1 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

City University of Seattle

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม13795ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

Skagit Valley College

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม6499ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 2 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

Mesa Community College

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3334ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 1 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

Centennial College

แคนาดา
เข้าชม11295ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 13 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

Northwest College

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม4464ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 2 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses

Texas Tech University

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม13522ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู 20 หลักสูตรการบริหารสำนักงาน

courses