มี 26 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา หลักสูตรปริญญาโทและเอกในมาเลเซีย

สเตปต่อไป

ใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด

เลือก ฉันมาจาก
เลือก ฉันเรียนจบจากประเทศ
ระดับการศึกษา กำลังเรียนอยู่ หรือ เรียนจบแล้ว
ประเภทของเกรด
กรุณาใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหามหาวิทยาลัยและคอร์สที่เหมาะสมที่สุด
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน หรือ เกรดเฉลี่ยโดยประมาณ

University of Malaya

มาเลเซีย
เข้าชม11407ครั้ง

ดู 10 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses
เข้าชม5238ครั้ง

1รีวิว

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 45 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

มาเลเซีย
เข้าชม1401ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 2 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

มาเลเซีย
เข้าชม764ครั้ง

ดู 4 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses
Malvern International

Malvern International

มาเลเซีย
เข้าชม28ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

Lincoln University College

มาเลเซีย
เข้าชม405ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 1 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses

Kolej Universiti INSANIAH (Kuin)

มาเลเซีย
เข้าชม233ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses

Universiti Malaysia Terengganu

มาเลเซีย
เข้าชม290ครั้ง

ดู 2 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses

Open University Malaysia (OUM)

มาเลเซีย
เข้าชม969ครั้ง

ดู 4 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses

Kolej Universiti Islam Melaka

มาเลเซีย
เข้าชม40ครั้ง

ดู 2 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses

Asia e University

มาเลเซีย
เข้าชม601ครั้ง

ดู 4 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses
เข้าชม114ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 5 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

courses