สเตปต่อไป

ใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด

เลือก ฉันมาจาก
เลือก ฉันเรียนจบจากประเทศ
ระดับการศึกษา กำลังเรียนอยู่ หรือ เรียนจบแล้ว
ประเภทของเกรด
กรุณาใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหามหาวิทยาลัยและคอร์สที่เหมาะสมที่สุด
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน หรือ เกรดเฉลี่ยโดยประมาณ

CQUniversity Australia

ออสเตรเลีย
เข้าชม7649ครั้ง

1รีวิว

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 2 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Griffith University

ออสเตรเลีย
เข้าชม35469ครั้ง

1รีวิว

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 8 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

University of Southern Queensland (USQ)

ออสเตรเลีย
เข้าชม15882ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 1 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Airways Aviation

ออสเตรเลีย
เข้าชม199ครั้ง

ดู 2 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Aero Dynamic Flight Academy

ออสเตรเลีย
เข้าชม195ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Aeropower

ออสเตรเลีย
เข้าชม3ครั้ง

ดู 1 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Australian Wings Academy

ออสเตรเลีย
เข้าชม180ครั้ง

ดู 2 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Becker Helicopter Services

ออสเตรเลีย
เข้าชม49ครั้ง

ดู 2 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Airline Academy of Australia

ออสเตรเลีย
เข้าชม59ครั้ง

ดู 5 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses
เข้าชม21ครั้ง

ดู 5 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses

Basair Aviation College

ออสเตรเลีย
เข้าชม280ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรการจัดการการบิน และสายการบิน

courses
Aviation Australia

Aviation Australia

ออสเตรเลีย
เข้าชม81ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ