ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Melbourne เป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านการวิจัย การสอนและการเรียนมานานกว่า 160 ปี โดยมีนักศึกษาจากมากกว่า 150 ประเทศที่เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Melbourne มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตอันยืดหยุ่นและมีนวัตกรรมมากกว่า 300 สาขาวิชา เนื่องจากเรามีนักศึกษานานาชาติจำนวนมาก เราจึงได้พัฒนาการบริการและความช่วยเหลือให้มีคุณภาพสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ

หลักสูตรของ Melbourne มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย โดยมีความคล้ายคลึงกับสถาบันการศึกษานานาชาติระดับชั้นนำหลายแห่งที่ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มต้นการเรียนด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสามารถเลือกเรียนสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ระดับบัณฑิต

มหาวิทยาลัย Melbourne เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขาพร้อมสาขาวิชาเอกประมาณ 100 สาขา นอกจากนี้เรายังมีทางเลือกในการขยายสาขาความรู้ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความชอบและเป้าหมายทางอาชีพของตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์พร้อมไปกับการเรียนภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นทางเลือกอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ที่ต้องการทำงานในระดับนานาชาติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของโลก

หลังจากสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเข้าสู่ชีวิตการทำงานโดยตรง ซึ่งจำนวนมากเลือกเส้นทางนี้ หรือเลือกเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง Juris Doctor ที่ระดับบัณฑิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายที่จะมอบประสบการณ์อันเข้มข้นและเจาะลึกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการวิจัยจากการทำงานร่วมกับผู้นำระดับนานาชาติอีกด้วย

เหตุใดควรเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย Melbourne?

  • ชื่อเสียงในความเป็นเลิศ – มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศออสเตรเลียและอันดับที่ 33 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ประจำปี 2015-2016
  • หลักสูตรปริญญาอันยืดหยุ่นที่ได้มาตรฐานระดับโลกและมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 300 สาขาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
  • คุณจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่ดีที่สุด – อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและนักวิจัยระดับแนวหน้า
  • การได้เรียนที่วิทยาเขตในใจกลางเมือง Melbourne – เมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกและเมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดอันดับ 2
  • การได้มีโอกาสเรียนรู้โลกผ่านทางโอกาสการเรียนในต่างประเทศและโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษานานาชาติระดับชั้นนำรวมถึงการฝึกงาน, ประสบการณ์การเป็นผู้นำและงานอาสาสมัครในต่างประเทศ
  • บริการนักศึกษาที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณบรรลุความสำเร็จสูงสุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้จากที่นี่

ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยระดับชั้นนำของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Melbourne เป็นที่ตั้งของศูนย์และสถาบันวิจัยมากกว่า 100 แห่ง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านที่มีสถาบันวิจัยด้านการแพทย์ โรงพยาบาลและอุตสาหกรรมฐานความรู้ภาคเอกชนจำนวนมากที่สุดของประเทศออสเตรเลียอาทิเช่น Bio21 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มด้านการวิจัยการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

ที่มหาวิทยาลัย Melbourne เราไม่เพียงแต่สอนนักศึกษาเกี่ยวกับโลก นักวิจัยของเรายังทำงานอย่างหนักทุกวันเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับโลกด้วยผลงานวิจัยคุณภาพสูงในหลากหลายสาขาเช่นสาขาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่พิมพ์ได้, การสอนในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิผลและออร์กานอยด์ (การสร้างอวัยวะขนาดจิ๋วเพื่อการวิจัยทางการแพทย์)

ย้อนกลับในทศวรรษที่ 1970 นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Melbourne ได้ทำการพัฒนา Bionic Ear – ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังคงมีการใช้ในปัจจุบันเพื่อช่วยการได้ยินสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่หูหนวก ส่วนในปัจจุบันเรากำลังทำการพัฒนา Bionic Eye เครื่องแรกของโลกเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นให้กับผู้ที่สูญเสียการมองเห็น

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Melbourne ยังมีการดำเนินโครงการต่างๆอย่างเช่นการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อช่วยเด็กออติสติก, การใช้ระบบรักษาด้วยอ็อกซิเจนในประเทศโลกที่ 3 อันห่างไกลและการรักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิผลและตรงเป้าหมายมากขึ้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย

*ตามดรรชนีชี้วัดหลักที่ใช้โดยรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยโดยการแข่งขัน

การเรียนการสอน

ที่มหาวิทยาลัย Melbourne คุณจะได้เรียนกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและผู้นำในอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกในความสำเร็จอันโดดเด่น

นับตั้งแต่วันแรกของหลักสูตร คุณจะได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในสาขานั้นๆ อาจารย์ผู้สอนของคุณได้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกด้านตั้งแต่ยีนที่มีความเสี่ยงกับโรคมะเร็งเต้านมจนถึงการเมืองด้านเชื้อชาติของประเทศออสเตรเลียและวิศวกรรมด้านโภชนาการ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศในการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้กับนักศึกษา

ด้วยประเพณีอันยาวนานของการเรียนที่มีพื้นฐานจากการวิจัยทำให้หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขารวมถึงคุณวุฒิเฉพาะด้านระดับบัณฑิตหรือคุณวุฒิการวิจัยระดับอุดมศึกษาสามารถดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถจากพื้นเพที่หลากหลายมาสู่มหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย Melbourne มีความพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆในโลกยุคปัจจุบันรวมถึงมีศักยภาพในการทำงานในชุมชนต่างๆทั่วโลกและมุ่งเน้นในการแปลงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ