ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Western Australia (UWA) มีอายุมากกว่า 100 ปีในความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัยและมีความภาคภูมิใจในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงสุดในภาคตะวันตกของออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1911 ด้วยการวิจัยระดับแนวหน้า เจ้าหน้าที่คณาจารย์ที่มีคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยทำให้ UWA สามารถมอบประสบการณ์การเรียนอันมีชีวิตชีวาแก่นักศึกษา

UWA อยู่ในอันดับหนึ่งร่วมของคะแนนรวมในหัวข้อชี้วัดคุณภาพหลักในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยดีเด่น 2016 อาทิเช่นความต้องการที่จะเข้าเรียนของนักศึกษา, เงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษา, ความเข้มข้นของการวิจัยและเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

นับตั้งแต่ปี 2012 UWA อยู่ในระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วโลกในระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ 3 สถาบันสำคัญ การอยู่ในอันดับที่ 25 ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและเกษตรกรรมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านวิชาการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียในสาขานี้

UWA เป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันตกของออสเตรเลียเพียงแห่งเดียวที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight – ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 2 แห่งของออสเตรเลียที่เป็นสมาชิกของ Worldwide Universities Network ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย 18 แห่งในทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกาและเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของ Matariki Network ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นการวิจัยพร้อมๆไปกับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา

Close
You are currently in the sub-site of:Future students