Walker Hall Construction


international

เกี่ยวกับ Maryville

มหาวิทยาลัย Maryville ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1872 โดย Religious of the Sacred Heart ตั้งอยู่ในเขต West County ชานเมือง Town and Country ห่างจากใจกลางเมือง St. Louis เพียง 22 ไมล์ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และมีนักศึกษามากกว่า 3,900 คน วิทยาเขตที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางนี้ให้ความสำคัญกับการสอนและการให้คำปรึกษากับนักศึกษาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าและการพัฒนาโดยรวมของนักศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 1,930 คน, นักศึกษาวิทยาลัยสุดสัปดาห์ 1,105 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิต 811 คน โดยเปิดสอนหลักสูตรที่มีความท้าทายและน่าตื่นเต้นสำหรับทุกคน มหาวิทยาลัยจะคอยให้คำแนะนำแบบรายบุคคลและมอบโอกาสในการสำรวจอาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อที่พวกเขาจะมีโอกาสทุกด้านในการบรรลุความเป็นเลิศในการเรียนและอาชีพของตนเอง นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมายสำหรับนักศึกษา

รูปแบบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาเติบโตอย่างประสบผลสำเร็จ ด้วยอัตราส่วน 12:1 ของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลที่ตรงกับความต้องการและได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญจะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพในสาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร, ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ชีวิตการเรียนที่ Maryville จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ, ได้รู้จักเพื่อนใหม่และมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน สโมสรและองค์กรต่างๆจะมอบโอกาสสำหรับการเติบโตและการมีส่วนร่วมทำกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายประเภทเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในวิทยาเขต

อ่านเพิ่มเติม…

รับทราบข่าวสารล่าสุด!


Back to Top