Skip to Main Navigation | Skip to Content


Gain a Worldly Perspective at UCM
Learn about life in Warrensburg and at UCM
Learn from faculty from around the world
UCM athletes from across the globe
Megan Riff - Study Abroad Testimonial
commencement information
UCM – ภาพรวมทั่วไป

มหาวิทยาลัย Central Missouri (UCM) เริ่มก่อตั้งในฐานะวิทยาลัยครูในปีค.ศ.1871 มหาวิทยาลัยได้เจริญเติบโตจนเป็นศูนย์กลางการเรียนที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีราว 9,000 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิต 2,500 คน โดยมีจำนวนนักศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจากมากกว่า 52 ประเทศ ด้วยวิทยาเขตอันสวยงาม ความหลากหลายของผู้คน หลักสูตรการเรียนที่สร้างเสริมอาชีพและบริการนักศึกษาอันหลากหลายทำให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์การเรียนอันดีเยี่ยม คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือ “การเรียนเพื่อคุณวุฒิปริญญาอันเป็นเลิศ” ที่ซึ่งหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา

UCM เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขารวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิต หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาชีพ 10 หลักสูตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรครูใน 27 สาขาวิชา UCM ครอบคลุมกว่า 150 สาขาวิชา ตั้งแต่สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงสาขาเกษตรกรรม การเรียนการสอนที่ UCM นั้น ผู้สอนสามารถให้ความสนใจแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ด้วยอัตราส่วน 17 ต่อ 1 ของนักศึกษาต่อคณาจารย์และขนาดชั้นเรียนโดยเฉลี่ย 22 คน ทำให้คณาจารย์ของ UCM สามารถให้ความเอาใจใส่แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการช่วยเสริมความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศด้านการสอน


อีกทั้งความมีชีวิตชีวาและความหลากหลายของ ชีวิตนักศึกษาจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนที่ UCM มากยิ่งขึ้น ด้วยองค์กรนักศึกษาจำนวน 225 องค์กร ที่ดำเนินกิจกรรมภายในวิทยาเขต, สโมสรกีฬาภายในสถาบันหลากหลายประเภท สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการกีฬาและองค์กรกรีกต่างๆ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ การพักอาศัยในวิทยาเขตเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมและเหมาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ ด้วยเจ้าหน้าที่ประจำที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดและโอกาสในการเข้าสังคมทำให้การพักอาศัยในวิทยาเขตของ UCM เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย Central Missouri เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางด้วยจำนวนนักศึกษา 11,000 คน ตั้งอยู่ในเมือง Warrensburg รัฐ Missouri  เมือง Warrensburg ตั้งอยู่ในเขตตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองค่อนข้างเล็กด้วยประชากรประมาณ 18,000คน ทำให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและเงียบสงบสำหรับการเรียน โดยอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Kansas ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์  สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนเป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดูแลรักษาวิทยาเขตให้สวยงามตลอดทั้งปีเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวกสบายและเงียบสงบ