เกี่ยวกับผู้เขียน

Lilya Tokmantseva

Lilya Tokmantseva

สัญชาติ

Russian

คุณสมบัติ

МГИМО и Royal Holloway, University of London

ประวัติ

Лилия приехала из Москвы на учебу в Лондон. Окончила Royal Holloway, University of London и сейчас работает в Pearson Education.