เรียนต่อฮ่องกง

Study in UK

เรียนต่อฮ่องกง

แม้จะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นักเรียนที่มาเรียนต่อสามารถรู้สึกได้ถึงความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมในทุกมุมเมืองของฮ่องกง ประเทศที่ควมเอาความเป็นตะวันออก, ตะวันตก,นวัตกรรมใหม่ หรือแม้แต่ความเป็นชนบทที่ใกล้ชิดธรรมชาติ กับความเป็นเมืองล้ำสมัยเข้าด้วยกัน ฮ่องกงเป็นผลิตผลของความหลากหลายทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ตั้งซึ่งเป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่ (ฮ่องกงเป็นประเทศอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่) นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการค้าและมหาวิทยาลัยยังติดอันดับโลกอีกด้วย"