เรียนต่อเกาหลี

Study in South Korea

เรียนต่อเกาหลี

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งประเทศที่กำลังได้รับความนิยมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในเอเชียมา ประเทศมีภาพลักษณ์ทีดีเลิศในด้านคุณภาพสูงของชีวิต มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันความโดดเด่นในด้านประเพณีที่ควบคู่ไปกับ สภาพแวดล้อมในเมืองที่ก้าวหน้าทันสมัย แต่ยังคงความปลอดภัย อย่างกรุงโซลก็เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์และเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหนับเรียนรู้และใช้ชีวิต รัฐบาลตั้งเป้าหมายดึงดูดนักเรียนต่างชาติกว่าง 200,000 คนในปี 2020 และเมื่อดูจากภาพลักษณ์ประเทศ เกาหลีใต้เป็นประเทศที่จน่าเรียนสำหรับแล้วนักเรียนต่างชาติอย่างยิ่ง