นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

มัดรวมการใช้ Tense 12 แบบ จำง่าย หายงง!

share image

Tense หรือกาลเวลาในบริบทภาษาอังกฤษมีกฎและหลักการใช้ที่มีความเฉพาะตัว จริงอยู่ที่ว่าการที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ พูดคุยกับฝรั่งรู้เรื่องได้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

 

    แต่ในบางครั้งที่เราต้องการสื่อสารโดยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เราเอ่ยถึงนั้นเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต ก็จะช่วยให้ประโยคหรือการสื่อสารนั้น ๆ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

    วันนี้ทาง Hotcourse จะไปทำความรู้จัก Tense ทั้ง 12 ว่ามีวิธีการใช้ โครงสร้างอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค เผื่อเอาไว้ใช้เก็บแต้มในการสอบ IELTS หรือ TOEFL ก็ได้! 

 

 

Present Tenses (ปัจจุบันกาล)

 

 • Present Simple

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (สังเกตคำศัพท์แสดงความถี่บ่อยเช่น usually, often, every day, always.) เป็นความจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

โครงสร้าง: S. + V.1(s/es)

Ex.     The sun rises in the east - พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

    New York City is in USA. นิวยอร์กซิตี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

    He eats pizza every day. เขากินพิซซ่าทุกวันเลย

 

 • Present Continuous

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้นในขณะที่พูดอยู่

โครงสร้าง: S. + is/am/are + V.ing

Ex.    She is going to school right now. หล่อนกำลังไปโรงเรียนตอนนี้

    We are having dinner at the restaurant. เรากำลังรับประทานอาหารค่ำที่ภัตราคาร

 

 • Present Perfect

วิธีใช้: เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแบบไม่เจาะจงเวลา หรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โครงสร้าง: S. + has/have + V.3

Ex.     I have been to Bangkok. ฉันเคยไปกรุงเทพ ฯ (เคยเกิดขึ้นแล้วใมนอดีต ตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพ)

    She has already sung this song. หล่อนเคยร้องเพลงนี้แล้ว

    My mon hasn’t arrived yet. แม่ของฉันยังมาไม่ถึง

 

 • Present Perfect Continuous

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณืที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตอนนี้เหตุการณ์อาจจบแล้วหรือยังไม่จบก็ได้

โครงสร้าง: S. + has/have + been + V.ing                                                                                *มักจะมี for _, since ____ อยู่ในประโยค

Ex.     My teacher has been teaching for 2 hours. ครูได้สอนมาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว

    Lisa has been married since February 14th. ลิซ่าแต่งงานตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์

 

 

Past Tenses (อดีตกาล)

 • Past Simple

วิธีใช้: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต

โครงสร้าง: S. + V.2

Ex.    Marry went to cinema. แมรี่ไปโรงหนัง

    I didn’t go to watch this movie. ฉันไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้

 

 • Past Continuous

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตและถูกแทรกโดยเหตุการณ์หนี่ง

โครงสร้าง: S. + was/were + V.ing

Ex.     I was swimming when you arrived. ฉันกำลังว่ายน้ำในขณะที่คุณมาถึงแล้ว

 

 • Past Perfect

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่จบไปแล้ว (Past Perfect) ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่สอง (Past Simple) *สังเกตคำว่า already, never, ever

โครงสร้าง: S. + had + V.3

Ex.    They had already slept when their mom arrived. พวกเขาได้หลับหลับแล้วก่อนที่แม่ของพวกเขาจะมา

    He has never been to party before last April. เขาไม่เคยไปงานสังสรรค์อีกเลยก่อนเดือนเมษายนที่ผ่านมา

 

 • Past Perfect Continuos

วิธีใช้: เหตุการณ์ช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง (*สังเกต for, since) หรือสาเหตุของเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีต (สังเกต because)

โครงสร้าง: S. + had + been + V.ing


Ex. Jenny had been playing piano for an hour when her show started.

       เจนนี่เล่นเปียโนมาเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากที่การแสดงของหล่อนเริ่ม

John didn’t past the exam because he had not been studying hard in his class.

    จอห์นสอบไม่ผ่านเพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนหนังสือในคลาส

 

Future Tenses (อนาคตกาล)

 • Future Simple

วิธีใช้: เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงสร้าง: S. + will + V.1 (หรือจะใช้ is/am/are + going to แทนก็ได้)

Ex. I will be there in an hour. ฉันจะไปถึงที่นั่นภายในหนึ่งชั่วโมง

 

 • Future Continuous

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบุเวลา หรือถูกแสดงโดยเหตุกาณ์หนึ่ง

โครงสร้าง: S. + will + be + V.ing

Ex.    I will be reading book at the library at 6 p.m. ฉันจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดตอนหกโมงเย็น

    Michael will be working when her girlfriend left. ไมเคิลจะทำงานตอนแฟนของเขาออกไปแล้ว

 

 • Future Perfect

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง (เหตุการณ์แรกต้องเสร็จก่อนเหตุการณ์สอง)

โครงสร้าง: S. + will + have + V.3

Ex.     I will have gone out by the time you finished talking. ฉันจะออกไปข้างนอกตอนที่คุณพูดจบ (ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปข้างนอก)

 

 • Future Perfect Continuous

วิธีใช้: ใช้กับหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและอนาคตก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดในอนาคต เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สอง เหตุการณ์ที่หนึ่งอาจจบแล้วหรือยังไม่จบก็ได้

โครงสร้าง: S. + will + have + been + V.ing

Ex. Rosaline will have worked for 4 hours when her boss assigned tasks. โรซาไลน์จะทำงานเป็นเวลา 4 ชั่วโมงตอนเจ้านายของหล่อนมอบหมายงาน

 

รวมการใข้ If clause 4 แบบ ฉบับมองปุ๊บเข้าใจปั๊ป!

8 แกรมม่าที่ใช้กันผิดบ่อยๆ ในการสอบ IELTS

 

 

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

431.3K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

74.5K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

65.2K