ขั้นตอนเรียนต่อ
ข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

เตรียมพร้อมกับสอบ IELTS : Speaking test

IELTS Speaking
47241

เตรียมพร้อมกับสอบ IELTS : Speaking test

      การสอบ Speaking test หรือ การสอบพูดในการสอบ IELTS  เป็นการทดสอบความสามารถของคุณในการสื่อสารความคิดเห็นและบทสนทนาในชีวิตประจำวันหรือบทสนทนาภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดมาให้ในแต่ละคำถาม  คุณจะถูกถามโดยผู้คุมสอบที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกต้อง โดยบทสนทนาทั้งหมดของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ทั้งหมด  ซึ่งใช้เวลาในการสอบประมาณ 11-14 นาที

>>> รู้จักกับ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ เริ่มใช้ 2558  <<<

      โดยการสอบพูดนี้ จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน  ซึ่งเป็นการทดสอบบทสนทนาทั้งแบบทั่วไปและการศึกษา โดย :

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว (4-5 นาที)

      ผู้คุมสอบจะแนะนำตัวเองและถามกลับเกี่ยวกับตัวคุณและเพื่อรับรองสถานะของคุณ (อย่าลืมที่จะจำเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขพาสปอร์ตไปด้วย)

      โดยผู้คุมสอบจะถามปัญหาทั่วไปอย่างเช่น บ้านเกิด, ครอบครัว, งาน, การเรียนหรืองานอดิเรกต่างๆ

ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ได้รับ (3-4 นาที)

      ผู้คุมสอบจะให้ผู้เข้าสอบเลือกบัตรคำถามที่คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้   เมื่อคุณเลือกบัตรคำถามได้แล้ว  คุณจะมีเวลาประมาณ 1 นาทีในการเตรียมตัวถึงสิ่งที่คุณจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ  ซึ่งคุณจะได้รับปากกาและกระดาษสำหรับการเขียนโน้ตสั้นๆในการพูด

      หลังจากนั้น คุณจะมีเวลา 2 นาทีในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณได้รับ  อย่าลืมที่จะพูดถึงประเด็นสำคัญที่โจทย์กำหนดไว้ด้วย  นอกจากนี้ผู้คุมสอบอาจจะถามคุณอีก 1-2 คำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆได้

ส่วนที่ 3 การสนทนา (4-5 นาที)

      ผู้คุมสอบจะถามคุณเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2  โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสในผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความคิดความเข้าใจที่มากขึ้น  ซึ่งในส่วนนี้คุณจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม, การใช้คำศัพท์, การเรียบเรียงความคิด, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแสดงวิสัยทัศน์

      โดยสิ่งที่ถูกทดสอบนั้น จะแบ่งออกเป็นการทดสอบความสามารถหลัก 4 ด้านด้วยกัน คือ

 • ความคล่องแคล่วและความสัมพันธ์ : โดยคุณจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดและเรียบเรียงออกมาผ่านการพูดที่คล่องแคล่วและถูกต้องสัมพันธ์กัน
 • คลังคำศัพท์ : โดยคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่กว้าง และทราบถึงวิธีการเลือกใช้ในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม
 • ขอบเขตทางหลักภาษา  :  โดยคุณจะต้องมีความสามารถในการแสดงความคิดผ่านการใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์
 • ความถูกต้องและการออกเสียง : โดยคุณจะต้องมีความสามารถในการใช้เสียงและออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง

ตัวอย่าง

      ฮอทคอร์สมีวิดีโอที่จำลองการสอบ IELTS : Speaking test มาให้คุณได้รับชมเป็นตัวอย่าง เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการสอบพูดในส่วนนี้เป็นอย่างไร และทำให้คุณวางแผนได้วางคำตอบที่คุณควรตอบนั้นควรเป็นอย่างไร 

ระดับคะแนน 9

ระดับคะแนน 6

ระดับคะแนน 5

 

      นอกจากนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงคำตอบและแนวคิดของคำถามที่คุณอาจจะเจอในการสอบ IELTS  เรายังมีหัวข้อและตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถฝึกได้ที่บ้านของคุณเองด้วย

      มาดูกันว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง

หัวข้อทั่วไป

 • What is the meaning of your name?
 • Does your name affect your personality?
 • Which is your favourite colour?
 • Do you think colours influence our life? How?


หัวข้อเกี่ยวกับประเทศหรือบ้านเกิดของคุณ

 • Let’s talk about your home town or village.
 • What kind of place is it?
 • What’s the most interesting part of your town/village?
 • What kind of jobs do the people in your town/village do?
 • Would you say it’s a good place to live? (Why?)
 • What are the differences in accent between your hometown and (another city in your country)?
 • What is the character of the people like in your hometown?
 • What is people's favourite food in the region where you live?
 • Do you think that people have enough time for leisure now?
 • Are there any historic monuments in your region?
 • Tell me something about a national festival in your country.
 • What places in your home city or town should a foreigner visit?


หัวข้อเกี่ยวกับที่พักอาศัย

 • Let’s move on to talk about accommodation.
 • Tell me about the kind of accommodation you live in?
 • How long have you lived there?
 • What do you like about living there?
 • What sort of accommodation would you most like to live in?


หัวข้อเกี่ยวกับการแต่งงาน หรือ ครอบครัว

 • Describe a traditional wedding ceremony.
 • How have weddings changed in recent years?
 • Are there any traditions concerning the birth of a baby?
 • Are the traditional roles within the family changing?
 • Is it acceptable for couples to live together without marrying?
 • Why is the divorce rate increasing so rapidly? Is it a problem?
 • What is your opinion of the planning family policy?
 • Do women still have too heavy a burden in their day to day life?


หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน

 • Describe a typical working day for you
 • How do you see yourself in ten years time?
 • If you had the opportunity to change your job, what would you do instead?


หัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา

 • Who should bear the responsibility for payment of tuition fees?
 • What can be done to improve education in rural areas?
 • Have recent changes affected your job in any way?
 • Will any possible future changes affect your job in any way?
 • Do you agree with private education? Why?
 • What can be done to close the gap between urban and rural areas?
 • If you had the power, what changes would you carry out within education?

-----------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
การเตรียมตัวเพื่อการสอบ IELTS 
คุณสามารถค้นหาหลักสูตรสำหรับการเรียนเพื่อการสอบ  IELTS  และ TOEFL   ได้ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

IELTS Speaking

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

เคล็ดลับฝึกฟังภาษาอังกฤษยังไงให้เข้าหู

เคล็ดลับฝึกฟังภาษาอังกฤษยังไงให้เข้าหู   ทำไมถึงฟังภาษาอังกฤษไม่เก่ง? เพิ่มคะแนนการฟังภาษาอังกฤษยังไงดี? ฟังฝรั่ง คนต่างชาติไม่เข้าใจ ต้องทำยังไง? ถ้าตอนนี้มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะ ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษา ไม่ว่าจะภาษาใดๆ บนโลกใบนี้ เพราะเมื่อภาษาแปลงร่างจากการเขียนเป็นการพูด จะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงของผู้พูดแต่ละคนที่มีเป็นร้อยเป็นพันแบบ

373027

เปรียบเทียบ IELTS TOEFL สอบอันไหนดี ไปเรียนอังกฤษสอบอันไหน

ระบบคะแนน ระดับคะแนนของ IELTS จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 ในทุกทักษะ​(ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยระดับ 1 คือระดับต่ำสุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด หมายความว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก ในขณะเดียวกันคะแนน TOEFL จะแบ่งตามทักษะ และนำคะแนนรวมของทุกทักษะมาใช้เป็นคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น TOEFL iBT 120 คะแนน จะแบ่งเป็นทักษะละ 30 คะแนน คะแนนรวมของทุกทักษะจะบอกถึงความถนัดทางภาษาของเราว่าได้กี่คะแนน ดูการเปรียบเทียบระบบคะแนนด้านล่าง   รูปแบบการสอบ

294097

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

79361

เตรียมสอบ IELTS ด้วยตนเอง

>>> การสอบ IELTS คืออะไร >>> รู้จักกับ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ เริ่มใช้ 2558    ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ในการสอบฟังของ IELTS เราจะได้ยินการสนทนาที่ตัดมาจาก 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยอาจจะเป็นเพื่อนคุยกับเพื่อน อาจารย์คุยกับนักเรียน หรือรายงานข่าวทางวิทยุ ดังนั้นเราควรจะปรับนิสัยการดูข่าวของเรา ดูรายการเกมส์โชว์ หรือฟังเพลงในรายการต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสำเนียงต่างๆ

51375