นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

ส่องมหาลัยอันดับหนึ่ง จากโพลต่างๆ ระดับโลก พร้อมอัตราได้งานหลังเรียนจบ

best universities from various ranking polls

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยวัดและประเมินคุณภาพและชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งแต่ละโพลแต่ละสำนักต่างก็ใช้เกณฑ์ในการวัดและจัดอันดับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต่างกัน

 

    วันนี้ Hotcourse จะพาไปสำรวจโพลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่ได้การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลกับหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ไปดูกันค่ะว่ามหาลัยไหนจะติดอันดับมหาลัยที่ดีที่สุดบ้าง 

 

QS World University Rankings 2022: Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 

MIT QS world ranking

    

      Quacquarelli Symonds (QS) เป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของอังกฤษที่ครอบคลุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก

 

    เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามี 11 ด้านด้วยกัน คือ ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต สัดส่วนอาจารย์/บุคลากรต่อนักศึกษา เครือข่ายผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สัดส่วนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิง สัดส่วนงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน และสัดส่วนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

     

    ในปีนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้ครองแชมป์ ก็คือ แชมป์เก่าปีที่แล้วนั้นเอง เป็นที่ไหนไม่ได้นอกจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งที่มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องงานวิจัย การศึกษาในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง     

    

    MIT ยังได้ควบรวมรางวัล QS WUR By Subject Ranking อันดับ 1 ในสาขาต่าง ได้แก่ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering & Technology) และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://www.topuniversities.com/

 

 

Graduate Employability Ranking 2022 : MIT / Standford / UCLA

 

    ในส่วนของ QS Graduate Employability Ranking หรืออัตราการจ้างงานบัณฑิต สถาบัน MIT ก็ยังได้ครองอันดับ 1 ไปอีก แต่มาดูกันว่าอันดับอื่นๆ ใครติดอันดับท็อปๆ บ้าง

 

    เริ่มกันที่อันดับที่ 2 ได้แก่ Stanford University ตามมาด้วย University of California, Los Angeles (UCLA) ครองอันดับที่ 3

 

   ส่วนฝั่งเอเชียของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะ Tsinghua University และ The University of Hong Kong ได้ครองอันดับ 6 และ 10 ตามลำดับ

    

    ดูลำดับอื่นๆ ได้ที่ https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2022

 

 

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022: University of Oxford

 

 

       Times Higher Education หรือ THE ของอังกฤษเป็นสถาบันจัดอันดับมหาลัยทั่วโลกโดยเกณฑ์ที่ THE ใช้ในการพิจารณามีทั้งหมด 5 ด้าน คือ คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพของงานวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้อ้างอิง รายได้จากนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น และมุมมองจากชาวต่างชาติ

 

    ซึ่ง University of Oxford ได้ครองแชมป์ในสาขาต่าง ได้แก่ ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Clinical, Pre-Clinical & Health) และด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) และได้ครองอันดับ 1 โดยรวมอีกด้วย 

 

    แถมมหาลัยยังมีอัตราการจ้างงานที่สูงด้วย เพราะมหาลัยติดอันดับ 7 ในการจัด Graduate Employability

 

 

THE Impact Rankings 2022: Western Sydney University

 

Western Sydney University impact ranking  

    ยังอยู่กันที่โพลจากสำนัก THE ในหัวข้อ Impact Rankings หรือรางวัลของมหาลัยที่ดำเนินการที่สร้างผลกระทบต่อสังคม โดยใช้ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติเป็นหัวใจหลักในการวัดผล 

    ในปีนี้มีการประเมินมหาวิทยาลัยกว่า 1,406 แห่ง จาก 106 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมสามด้านคือ ด้านงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ และด้านการดำเนินงานด้านต่าง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

    ผลปรากฏว่า Western Sydney University มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้อันดับที่ 1 ด้วยคะแนนกว่า 99.1 คะแนน ตามมาด้วย Arizona State University (Tempe) และ Western University ในแคนาดา  

 

    ดูลำดับอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

 

Global Student Satisfaction Awards 2021: Kühne Logistics University

  

Kühne Logistics University

       

      หากนับจากคะแนน Overall Satisfaction (ความพอใจโดยรวม) มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 คือ  Kühne Logistics University ซึ่งมหาลัยนี้เป็นมหาลัยเอกชนชั้นนำในเยอรมนี ที่เน้นด้านการขนส่ง (Logistics) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) และการบริหารธุรกิจ 

 

    หากดูคะแนนแยกย่อยในความพึงพอใจแต่ละด้าน มหาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในด้านต่างๆ ได้แก่

    ด้าน Admission Process: University of Bonn, Germany

    ด้าน Student - Teacher Interaction: Università della Svizzera italiana,
Switzerland

    ด้าน Student Diversity: University of Sussex, UK

    ด้าน Quality of Student Life: European School of Economics, UK

    ด้าน Career Development: University of California Berkeley, USA

 

    ในปีล่าสุด (2021) มีการจัดอันดับความพอใจเพิ่มเติม 2 ด้าน คือ

    ด้าน Online Classroom Experience: University of Essex Online, UK

    ด้าน Covid-19 Crisis Management: University of Klagenfurt, Austria

 

Top universities for tackling gender equality 2022: Chiang Mai University 

 

Chiang Mai University Top university gender equality


        Top universities for tackling gender equality เป็นส่วนหนึ่งในโพลของ Times Higher Education University Impact Rankings ที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งมาตรการในการจัดอันดับคือ การวิจัยเกี่ยวกับเพศ นโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ความมุ่งมั่นในส่งเสริมสตรี และสัดส่วนของนักเรียนหญิงรุ่นแรก

 

     Chiang Mai University หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในบ้านเรานี่แหละ ที่ได้อันดับหนึ่งในปีนี้! โดย THE บอกว่ามหาลัยเชียงใหม่มีโครงการ Women in Engineering ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาผู้หญิงเข้าเรียนด้านวิศวะมากขึ้น นอกจากภาควิชาสตรีศึกษา (Women’s Studies) ในคณะสังคมศาสตร์ ยังมีโครงการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิงชนบท 17 จังหวัดภาคเหนือที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าใจกฎหมายและเพิ่มเสียงผู้หญิงในการกำหนดนโยบายในชุมชน 

 

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

Academic Ranking of World University (ARWU) 2021: Harvard University

 

harvard

 

    

     ARWU เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี 2003 โดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ประเทศจีน ด้วยเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน คือ ศิษย์เก่าและบุคลากรที่เคยได้รับรางวัลโนเบล หรือระดันนานาชาติ รายชื่อนักวิจัยที่ถูกอ้างถึงเป็นวงกว้างในแต่ละหมวดหมู่วิชา งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์และใช้อ้างอิง และประสิทธิภาพการศึกษาต่อคน 

 

    โดย Harvard University สามารถครองตำแหน่งอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มทำการจัดอันดับโดย ARWU เรียกได้ว่าไม่ยอมเป็นที่สองรองใครเลยจริงๆ แถมที่นี่ยังติดอันดับมหาลัยที่มีอัตราการจ้างงานสูงด้วยนะ เพราะใน Graduate Employability Ranking ที่นี่อยู่ในลำดับที่ 5

 

    ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.shanghairanking.com/

 

    ในเว็บไซต์ Hotcourses Thailand ก็มีรวบรวมการจัดอันดับเหล่านี้นะ สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.hotcourses.in.th/study/rankings.html แถมยังมี Hotcourses Diversity Index ให้ดูด้วย! 

 

6 อันดับมหาลัย ที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดในโลก

เจาะลึกการจัดอันดับ ranking มหาลัยในออสฯ - เชื่อได้จริงมั้ยนะ?

 

Source: timeshighereducation

 

 

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

438K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95.7K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

75.9K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

66K