ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การหางานและอาชีพ

สร้างอนาคตให้มั่นคง

5389

สร้างอนาคตให้มั่นคง

      การวางแผนสำหรับอนาคตนั้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพื่อทำให้อนาคตของคุณประสบความสำเร็จและเต็มไปด้วยความสุข นี่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการวางแผนเพื่อจัดการทั้งในเรื่องชีวิตและการทำงานของคุณ

1.สร้างอนาคตทางการเงิน

• พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน และปรึกษาว่าควรวางแผนอย่างไร
• เปิดบัญชีเงินฝาก และ ตั้งเป้าในการฝากเงิน (เช่น จะฝากทุกๆ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลาสองปี เป็นต้น) มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะฝากเงินสำหรับวันฉุกเฉินในอนาคต
• ซื้อประกันชีวิต
• จัดลำดับการใช้เงินในปัจจุบันของคุณ
• เริ่มต้นสร้างพฤติกรรมการเก็บออมเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาหนี้สินในอนาคต และเรียนรู้ที่จะใช้เงินอย่างมีแบบแผน

2.สร้างอนาคตทางการงาน

• ให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจทานหรืออ่าน CV ของคุณ (ใบประวัติโดยย่อ) ก่อนนำไปใช้สมัครงาน
• เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณและเป้าหมายในการทำงานของคุณใน 1 ปีข้างหน้า, 5 ปีข้างหน้าและ 10 ปีข้างหน้าออกมา
• พูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการทำงาน และขอคำแนะนำจากคนเหล่านั้น เพื่อเรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้ไปปรับใช้หรือเป็นข้อคิดสำหรับตัวคุณเอง
• พยายามขัดเกลาทักษะในการสัมภาษณ์ของคุณให้ดี พยายามหาประสบการณ์ให้มากเท่าที่ทำได้จากการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ให้พวกเขาช่วยดูว่าคุณเป็นอย่างไร

3.สร้างอนาคตทางสังคม

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนและกับครอบครัวของคุณ
• ให้ความเคารพทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณ
• ออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอ

4.สร้างอนาคตในความเป็นคุณ

• ใช้เวลาในการทำงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบ
• ตั้งเป้าหมาย SMART (ย่อมาจาก Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timed) ของตัวคุณเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
• ใช้เวลาในการสำรวจชีวิตและประเมินตัวคุณเองอยู่เสมอ
--------------------------------------

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ข้อมูลคอร์สภาษาอังกฤษ 
ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว