ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำประเทศและเมือง

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียปี 2016

share image

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ล่าสุดประจำปี 2016 เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียว่า ในท็อป 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย มีสถาบันอุดมศึกษาจาก 22 ประเทศ โดยประเทศที่มีรายชื่อมหาวิทยาลัยติดอันดับมากที่สุดคือ ‘จีน’ และ ‘ญี่ปุ่น’ มีจำนวน 39 มหาวิทยาลัยเท่ากัน รองลงมาคือ ‘เกาหลีใต้’ และ ‘ไต้หวัน’ ประเทศละ 24 แห่ง ส่วนไทยมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันไปพอหอมปากหอมคอแล้ว ต่อไปเรามาดูรายละเอียดของ 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2016 กันค่ะ 

 

1. National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีนักศึกษามากที่สุดในประเทศสิงโปร์แห่งนี้ มีชื่อเสียงทั้งในด้านงานวิจัยที่เป็นเลิศและนวัตกรรมการศึกษาอันทันสมัย โดยทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี สาขาวิชาที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษ คือ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอนของที่นี่เป็นสไตล์อังกฤษซึ่งจะเน้นการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก แต่ใช้วิธีนับหน่วยกิตแบบสหรัฐอเมริกา ภายในมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาที่สามารถรองรับได้มากถึง 6,000 คน และมีรถชัตเทิลบัสคอยรับส่งทั่วมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าจากที่นี่จบไปเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย เช่น นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสิงคโปร์ จำนวน 4 คน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จำนวน 2 คน นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้พิพากษา และคนดังในแวดวงสังคมสิงคโปร์อีกมากมาย 

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ National University of Singapore (NUS) ::

 

2. Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์

แม้จะก่อตั้งมาเพียง 25 ปี แต่เมื่อมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งใด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางก็อยู่ในอันดับต้นๆ มาอย่างต่อเนื่อง ที่นี่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษ และมี College of Engineering ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาด้านวิศวกรรมน่าสนใจหลายหลักสูตร นอกจากนี้ NTU ยังมีสำนักวิชาธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย สำนักวิชาธุรกิจเปิดสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 160 คน จาก 20 ทั่วโลกเป็นผู้ดูแลหลักสูตร มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาราว 25,000 คน ในจำนวนนี้ 20% เป็นนักศึกษาต่างชาติ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการโดดเด่นได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศและทำงานวิจัยอย่างเข้มข้น รวมถึงได้พบปะและทำงานร่วมกับผู้คนระดับแนวหน้าในแวดวงวิชาการ เช่น เจ้าของรางวัลโนเบล

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nanyang Technological University (NTU) ::

 

3. Peking University ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางความก้าวหน้าและความเป็นเลิศด้านการวิจัย ปัจจุบันที่นี่มีศูนย์วิจัยมากถึง 216 แห่ง และเป็นที่ตั้งของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติสองแห่งด้วย สาขาวิชาที่เปิดสอนมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วิชาที่โดดเด่นเป็นพิเศษและได้รับการยอมรับในระดับสากลคือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ ห้องสมุดของที่นี่เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีหนังสือกว่า 11 ล้านเล่มพร้อมด้วยทรัพยากรด้านการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย ภายในมหาวิทยาลัยมีที่พักรองรับนักศึกษาต่างชาติได้ 2,000 คน ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยปักกิ่งจำนวนมากเติบโตไปเป็นนักคิดคนสำคัญของประเทศจีน นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล 3 คน ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

 

:: ส่งคำถามไปยังมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ::

 

4. University of Hong Kong (HKU) ประเทศฮ่องกง

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเกาะฮ่องกง ตั้งอยู่ในย่าน Pokfulam เป็นสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน แรกเริ่มเดิมทีก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1911 ต่อมาในปี ค.ศ. 1927 ก็ได้บูรณาการหลักสูตรขึ้นใหม่เป็นของตนเอง อาคารในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเป็นสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมของอังกฤษเพียงไม่กี่แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ อาคารหลักที่สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1912 ปัจจุบันเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดและได้รับการประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ หลักสูตรปริญญาตรีของที่นี่ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี แต่ถ้าเป็นสาขาวิชาการแพทย์เรียนประมาณ 5-6 ปี ทุกวันนี้ HKU ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศิษย์เก่าของสถาบันหลายคนมีบทบาทในการปรับปรุงภูมิทัศน์การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนให้ทันสมัยขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรภาคเอกชน

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Hong Kong ::

 

5. Tsinghua University ประเทศจีน 

มหาวิทยาลัยชิงหัว ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1911 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของประเทศจีน ซึ่งมีอัตราการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อสูงมาก สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดสอน 51 หลักสูตรปริญญาตรี และมากกว่า 200 หลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยชิงหัวเป็น 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของเอเชียที่กล่าวถึงไปข้างต้น และโดดเด่นมากเป็นพิเศษในสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกรุงปักกิ่งในย่านที่ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ สถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยเป็นรูปแบบจีนดั้งเดิมผสมอเมริกัน ศิษย์เก่าจำนวนมากจบไปเป็นผู้ทรงอิทธิพลทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนสองคน ได้แก่ หู จิ่นเทา และ สี จิ้นผิง รวมถึงมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล 2 คน ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

:: ส่งคำถามไปยังมหาวิทยาลัยชิงหวา ::

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

National University of Singapore (NUS)
คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย