ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำประเทศและเมือง

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียปี 2016

share image

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ล่าสุดประจำปี 2016 เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียว่า ในท็อป 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย มีสถาบันอุดมศึกษาจาก 22 ประเทศ โดยประเทศที่มีรายชื่อมหาวิทยาลัยติดอันดับมากที่สุดคือ ‘จีน’ และ ‘ญี่ปุ่น’ มีจำนวน 39 มหาวิทยาลัยเท่ากัน รองลงมาคือ ‘เกาหลีใต้’ และ ‘ไต้หวัน’ ประเทศละ 24 แห่ง ส่วนไทยมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันไปพอหอมปากหอมคอแล้ว ต่อไปเรามาดูรายละเอียดของ 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2016 กันค่ะ 

 

1. National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีนักศึกษามากที่สุดในประเทศสิงโปร์แห่งนี้ มีชื่อเสียงทั้งในด้านงานวิจัยที่เป็นเลิศและนวัตกรรมการศึกษาอันทันสมัย โดยทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี สาขาวิชาที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษ คือ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอนของที่นี่เป็นสไตล์อังกฤษซึ่งจะเน้นการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก แต่ใช้วิธีนับหน่วยกิตแบบสหรัฐอเมริกา ภายในมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาที่สามารถรองรับได้มากถึง 6,000 คน และมีรถชัตเทิลบัสคอยรับส่งทั่วมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าจากที่นี่จบไปเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย เช่น นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสิงคโปร์ จำนวน 4 คน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จำนวน 2 คน นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้พิพากษา และคนดังในแวดวงสังคมสิงคโปร์อีกมากมาย 

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ National University of Singapore (NUS) ::

 

2. Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์

แม้จะก่อตั้งมาเพียง 25 ปี แต่เมื่อมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งใด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางก็อยู่ในอันดับต้นๆ มาอย่างต่อเนื่อง ที่นี่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษ และมี College of Engineering ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาด้านวิศวกรรมน่าสนใจหลายหลักสูตร นอกจากนี้ NTU ยังมีสำนักวิชาธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย สำนักวิชาธุรกิจเปิดสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 160 คน จาก 20 ทั่วโลกเป็นผู้ดูแลหลักสูตร มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาราว 25,000 คน ในจำนวนนี้ 20% เป็นนักศึกษาต่างชาติ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการโดดเด่นได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศและทำงานวิจัยอย่างเข้มข้น รวมถึงได้พบปะและทำงานร่วมกับผู้คนระดับแนวหน้าในแวดวงวิชาการ เช่น เจ้าของรางวัลโนเบล

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nanyang Technological University (NTU) ::

 

3. Peking University ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางความก้าวหน้าและความเป็นเลิศด้านการวิจัย ปัจจุบันที่นี่มีศูนย์วิจัยมากถึง 216 แห่ง และเป็นที่ตั้งของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติสองแห่งด้วย สาขาวิชาที่เปิดสอนมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วิชาที่โดดเด่นเป็นพิเศษและได้รับการยอมรับในระดับสากลคือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ ห้องสมุดของที่นี่เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีหนังสือกว่า 11 ล้านเล่มพร้อมด้วยทรัพยากรด้านการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย ภายในมหาวิทยาลัยมีที่พักรองรับนักศึกษาต่างชาติได้ 2,000 คน ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยปักกิ่งจำนวนมากเติบโตไปเป็นนักคิดคนสำคัญของประเทศจีน นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล 3 คน ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

 

:: ส่งคำถามไปยังมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ::

 

4. University of Hong Kong (HKU) ประเทศฮ่องกง

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเกาะฮ่องกง ตั้งอยู่ในย่าน Pokfulam เป็นสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน แรกเริ่มเดิมทีก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1911 ต่อมาในปี ค.ศ. 1927 ก็ได้บูรณาการหลักสูตรขึ้นใหม่เป็นของตนเอง อาคารในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเป็นสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมของอังกฤษเพียงไม่กี่แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ อาคารหลักที่สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1912 ปัจจุบันเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดและได้รับการประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ หลักสูตรปริญญาตรีของที่นี่ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี แต่ถ้าเป็นสาขาวิชาการแพทย์เรียนประมาณ 5-6 ปี ทุกวันนี้ HKU ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศิษย์เก่าของสถาบันหลายคนมีบทบาทในการปรับปรุงภูมิทัศน์การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนให้ทันสมัยขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรภาคเอกชน

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Hong Kong ::

 

5. Tsinghua University ประเทศจีน 

มหาวิทยาลัยชิงหัว ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1911 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของประเทศจีน ซึ่งมีอัตราการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อสูงมาก สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดสอน 51 หลักสูตรปริญญาตรี และมากกว่า 200 หลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยชิงหัวเป็น 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของเอเชียที่กล่าวถึงไปข้างต้น และโดดเด่นมากเป็นพิเศษในสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกรุงปักกิ่งในย่านที่ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ สถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยเป็นรูปแบบจีนดั้งเดิมผสมอเมริกัน ศิษย์เก่าจำนวนมากจบไปเป็นผู้ทรงอิทธิพลทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนสองคน ได้แก่ หู จิ่นเทา และ สี จิ้นผิง รวมถึงมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล 2 คน ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

:: ส่งคำถามไปยังมหาวิทยาลัยชิงหวา ::

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

National University of Singapore (NUS)
คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

ส่องสนามแข่งวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ประเทศไหนขอยาก ประเทศไหนได้ง่าย มาดูกัน

ร้อนขนาดนี้ใครนึกอยากหนีไปอยู่ทำงานต่อต่างประเทศบ้างคะ? บางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ย มันไปยาก ทำไม่ได้หรอก แหมๆ ต้องขอบอกว่าอย่าเพิ่งปิดประตูความฝันดังปึ้ง! ขนาดนั้นค่ะ เพราะจริงๆ แล้ว หลายๆ ประเทศเค้ามีวีซ่าหลังเรียนจบให้นักเรียนต่างชาติสามารถอยู่ทำงานต่อได้เป็นปีๆ เลย     แล้วแต่ละประเทศขอวีซ่ายาก-ง่ายแค่ไหน? แต่ละประเทศมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ววีซ่าตัวนี้เป็นวีซ่าแบบที่ขอได้ไม่ยาก

1.9K
article Img

เรียนไป เที่ยวไป 5 Road Trip ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต!

ใครมีความฝันอยากไป Road Trip กันบ้าง!? ยกมือหน่อยเร็ววว เพราะวันนี้ Hotcoureses Thailand ขอทำหน้าที่เป็นเอเจนท์พาทุกคนไปสำรวจเส้นทาง Road Trip ทั่วโลกกัน! นอกจากนี้จะพาไปดูด้วยว่าถ้าอยากไปเที่ยวเส้นไหนแล้ว มหาลัยอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ๆ กับเส้นทางนั้น!         แพ็คกระเป๋าแล้วรัดเข็มขัดให้แน่นนะ จะออกเดินทางแล้วจ้ะ!    Route 66       หนึ่งในเส้นทางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก!

1.6K
article Img

เรียนต่อนอกในยูที่คนไทยเยอะ ปังหรือปิ๋ว? มาหาคำตอบกัน!

What’s up, Sis!?      Sup, Bro!?      มิสกลับมาจากภารกิจราชการแล้วจ้ะ พร้อมส่งรายงานให้ทุกคนทราบแล้วค่ะ! 🔍📚     สิ่งหนึ่งที่มิสสังเกตเวลาซิสจะไปเรียนต่อนอกกัน นอกจากคำถามทั่วๆ ไปที่เกี่ยวกับตัวหลักสูตรและมหาวิทยาลัยแล้ว จะมีคำถามนี้โผล่ขึ้นมาเสมอค่ะ นั่นก็คือ ‘คนไทยเยอะมั้ย?’  สำหรับบางคนคำถามนี้มัน Serious มากนะเออ! มิสเลยไปสืบมาให้ว่าตกลงแล้วถ้ามหาลัยที่เราไปเรียนต่อมีคนไทยเยอะ/น้อย

908