ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ข่าวล่าสุด

ความต้องการเรียน MBA เพิ่มขึ้น

690

ความต้องการเรียน MBA เพิ่มขึ้น

      ถึงแม้ในปัจจุบันการยื่นใบสมัครเรียนต่อในต่างประเทศจะลดลงก็ตาม แต่หลักสูตรในสาขา MBA ก็ยังคงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก   โดยอินเดียและจีน เป็นสองประเทศหลักที่มีจำนวนการยื่นใบสมัครเพิ่มขึ้นสูงสุด

      โดยในอินเดีย หลักสูตร MBA เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 83% ในขณะที่จีนอยู่ที่ 80%  โดยหลักสูตร Specialized MBA เป็นหลักสูตรที่เป็นที่สนใจของนักเรียนในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 1 ปี

      โดยวิทยาลัยการจัดการ ได้มีรายงานถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของเพศผู้สมัครด้วย ว่าในขณะนี้ 40% ของผู้สมัครเรียน MBA เป็นผู้หญิง
นอกจากนี้ จากการสำรวจของ The GMAC (Graduate Management Admission Council) ได้พบว่าในปีการศึกษา 2001-02 ที่เศรษฐกิจได้เริ่มตกต่ำนั้น ใบสมัครเรียน MBA กลับเพิ่มขึ้น  แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกกลับฟื้นคืนในช่วงปี 2004-05  ใบสมัครเรียน MBA ก็ลดลง    อย่างไรก็ตาม หลักสูตร executive และ part-time MBA ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ เพราะว่านักเรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงาน

      ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2007 อัตราการว่างงานได้เพิ่มสูงขึ้นและทำให้ใบสมัครเรียน full time MBA ได้สูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสูงขึ้นมากที่สุดในปี 2009  แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา (2009-11) ใบสมัครก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ

      อย่างไรก็ตามในปี 2012 ใบสมัครสาขา MBA ในทุกหลักสูตรนั้นกลับมีการเติบโตเพิ่มขึ้น รวมถึงกระแสของการยื่นใบสมัครด้วย โดย 39% จากใบสมัครทั้งหมดเป็นผู้หญิง โดยสูงขึ้นจากเดิมที่ 35% ในปีที่แล้ว   แต่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือใบสมัครหลักสูตร Executive MBA ที่ในปีนี้เป็นผู้สมัครหญิง 37%  โดยรวมแล้วเป็นผู้สมัครหญิง 40% ของใบสมัคร MBA รวมในทุกหลักสูตร

      จากหลักสูตรทั้งหมดของ MBA หลักสูตร full time 1 ปี ในเอเชียกลางและเอเชียแปซิฟิคเพิ่มขึ้นสูงสุด  โดยเป็นผู้สมัครหญิงถึง 77%  ในขณะที่ในอเมริกามีเพียง 47% และ 32% ในยุโรป

      จากสรุปผลการสำรวจในปีนี้ พบว่าจีน, อเมริกาและอินเดีย เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนในสาขา MBA สูงที่สุด  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา : Times of India
-------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตร MBA ในอเมริกา 
หลักสูตร MBA ในอังกฤษ 
6 เหตุผลในการเรียน MBA ออนไลน์ 

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว