ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : เมื่อมาถึง

เครียดเกินไป โรคภัยถามหา

1044

เครียดเกินไป โรคภัยถามหา

      เมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา วารสารการแพทย์ แลนเซ็ต ได้รายงานผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ทำงานหนักและมีความเครียดสูง มีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้ มากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ 23 แต่ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ที่สูบบุหรี่หรือนั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ

      ในรายงานบ่งชี้ว่า 30,214 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 197,473 คน มีอาการเครียดจากการทำงาน สาเหตุเนื่องมาจากปริมาณงานที่มากเกินไป สภาพแวดล้อมในการทำงานที่กดดัน และไม่ได้รับโอกาสให้เสนอแนะความคิดเห็นในการทำงานเท่าที่ควร นอกจากนี้ผลการตรวจสุขภาพยังพบด้วยว่า 2,356 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ที่เริ่มมีอาการป่วยเบื้องต้นด้วยโรคหัวใจ

      จะเห็นได้ว่าหากมุ่งมั่นในการทำงานมากเกินไปย่อมเกิดปัญหาจากความตึงเครียดจากเรื่องต่าง ๆ แต่คุณจะป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคร้าย ๆ ทุกโรคที่พร้อมคุกคาม คำตอบคือ คุณต้องเรียนรู้วิธีทำงานหนักอย่างมีความสุข  โดยมีวิธีง่ายๆให้ลองปฏิบัติ ดังนี้

เลือกงานที่มีคุณค่าและรักที่จะทำ

      ในการทำงานอย่าเลือกงานที่ให้ผลตอบแทนทางรายได้และสวัสดิการสูง แต่ให้เลือกงานที่มีคุณค่าสูงก่อน งานที่มีคุณค่า ได้แก่ งานที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม งานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม งานที่บริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้สินบน การเลี่ยงภาษี และอื่น ๆ การทำงานที่มีคุณค่า จะก่อให้เกิดความสุขจากการเป็นผู้ให้ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเครียดในการทำงานได้

      ขณะเดียวกัน หากเลือกได้ ให้คุณเลือกงานที่คุณชอบด้วย หรือมิเช่นนั้นก็ให้คุณตัดสินใจ "รักในงานที่ทำ" แม้ไม่ได้ทำงานที่รัก แต่คุณก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้ ขึ้นอยู่กับ "มุมมอง" ที่คุณมีต่องานที่คุณทำ ในหนังสือ ข้อคิดเพื่อการทำงาน

มองปัญหาในแง่บวก

      ปัญหา คือ ความท้าทายให้คิดสร้างสรรค์ หลายครั้งปัญหาก่อให้เกิดความเครียด เพราะคุณมองว่ามันคือปัญหาและจมอยู่กับปัญหา จนเกิดความเครียดที่สะสม แทนที่จะท้าทายตนเองให้คิดหาทางออกให้เร็วที่สุดในทุก ๆ ปัญหา โดยการบอกตัวเองเสมอว่า "ไม่มีปัญหาใดแก้ไม่ได้" และพยายามหาเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา คนกลุ่มต่าง ๆ และข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะมาช่วยคุณในการเป็นเพื่อนช่วยแก้ปัญหา

จัดการเหตุแห่งความเครียด

      คุณควรสำรวจว่าสิ่งใดที่ทำให้คุณเกิดความตึงเครียดได้มากที่สุด เพื่อให้คุณแก้ปัญหานั้นออกไปจากตัวให้เร็วที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมที่จำเจ ความเบื่อหน่ายและไม่มีความสุขในการทำงาน อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่ซ้ำซากจำเจ เสียงที่ดังรบกวน หรือแสงที่มีความสว่างน้อยหรือมากเกินไป การปรับเปลี่ยนบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น จะช่วยลดความเครียด ความ เบื่อหน่ายและเพิ่มความสุขในการทำงานได้ หรือความเครียดจากการเดินทาง ปัญหารถติดเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนทำงานในเมือง ซึ่งคุณไม่ควรเครียดจนเคยชิน

ลดความเครียดด้วยการเพิ่มเอนโดรฟิน

      ความเครียดจากการทำงานอาจมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้า นักจิตวิทยากล่าวว่าความเหนื่อยล้ามี 2 ประเภท คือ ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ เช่น เครียดกับงาน หนักใจกับเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ และความเหนื่อยล้าทางกาย จากการใช้กล้ามเนื้อบางส่วนมากเกินไป ความเหนื่อยล้าเหล่านี้ นอกจากนำมาซึ่งความเครียดแล้ว ยังเป็นสาเหตุของการทำงานที่มีประสิทธิภาพลดลงได้

      ดังนั้น คุณจึงควรทำชีวิตให้มีความสุขเสมอ ด้วยการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ อาทิ การออกกำลังสม่ำเสมอ การไม่ทำงานท่าเดียวกันเป็นเวลานาน การพักเป็นระยะสั้น ๆ ระหว่างทำงาน การได้หัวคุณะกับเพื่อน ๆ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทานเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พักผ่อนให้เหมาะสม และมีทัศนคติแง่บวกในการคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
-------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
จงมีความสุขกับงานที่ทำ 
ทำอย่างไรเมื่อต้องทำงานไปเรียนไป 
สร้างอนาคตให้มั่นคง 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว