ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนแลกเปลี่ยนยุโรป 2015 DUO-Thailand Fellowship Programme

3296

ทุนแลกเปลี่ยนยุโรป 2015 DUO-Thailand Fellowship Programme

ทุนนี้เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย สำหรับให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์และพอร์ตโฟลิโอที่ดีมาก ต่อการทำงานหรือศึกษาต่อในอนาคตค่ะ หากสนใจลองศึกษารายละเอียดดูนะคะ

Free ukbook    Free book usaFree book Australia

 

 

 

ประเภททุนการศึกษา:
ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก)

กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาสัญชาติไทยที่มีผลการเรียนดี

สาขาวิชา:

 • Alternative Energy
 • Biotechnology / Food Technology
 • Health Sciences
 • Wood Technology
 • Information and Communication Technology
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Engineering
 • European Law
 • Intellectual Property Law
 • Energy Economics

สามารถสมัครสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากนี้ได้ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA 2.75 ขึ้นไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา GPA 3.25 ขึ้นไป
 • มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป โดยต้องแนบหลักฐานประกอบด้วย และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างสมัครหรือรับทุนต่างประเทศอื่นๆ และไม่เคยได้รับทุน DUO Fellowship มาก่อน
 • สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

 • หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
 • แบบฟอร์มใบสมัคร
 • สำเนาทรานสคริปต์
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส
 • แบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิตของทุน
 • หนังสือตอบรับของสถาบันเจ้าภาพซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ

กำหนดการ:

 • รับสมัครภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2014
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง เว็บไซต์
 • โทร: 02 610 5463
 • อีเมล: jittree@mua.go.th , jittree_jk@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...