ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

คณะบัญชี จุฬาฯ มอบทุนการศึกษา สำหรับเรียนต่อในต่างประเทศ

1592

คณะบัญชี จุฬาฯ มอบทุนการศึกษา สำหรับเรียนต่อในต่างประเทศ

      โดยทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน

สาขาวิชา

      ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ในสาขาการตลาด และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเลือกสถาบันที่จะศึกษาได้เอง

วันเวลาในการสมัคร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ไปจนถึงวันวันที่ 16 สิงหาคม 2555

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ www.acc.chula.ac.th หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-5773 เพื่อสอบถามโดยตรง ในเวลาราชการเท่านั้น
---------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาอื่นๆ 

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว