ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

คณะบัญชี จุฬาฯ มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ

2398

คณะบัญชี จุฬาฯ มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ

      ทุนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเป็นการมอบทุนเรียนต่อต่างประเทศสำหรับเรียนต่อปริญญาโท และปริญญาเอก

      โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด (ทั้งค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน และค่าประกันสุขภาพ)

สาขาวิชา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องกำลังเรียนอยู่ปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือจบปริญญาตรีเกียรตินิยม
  • ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีอายุไม่เกิน 30 ปี
  • ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น

ระยะเวลาการสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อไปที่คณะบัญชี จุฬาฯ เบอร์โทร 0-218-5773
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cbs.chula.ac.th/en/
---------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว