ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ความช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ นอกจากทุน

854

นอกจากทุนแล้ว มหาวิทยาลัยมีเงินช่วยเหลืออื่น ๆ อีก 

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาในต่างประเทศมีมากมายหลายประเภท โดยประเภทที่พบมากที่สุดคือ ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ อีกที่เราสามารถสมัครได้ ดังนี้

 

ทุนการศึกษาทางวิชาการ ( Academic Scholarship )

 

ทุนการศึกษาอาจหมายถึงค่าใช้จ่ายเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนหรือหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตรเลยก็ได้ โดยส่วนมากการให้ทุนการศึกษาจะมอบให้ ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นหรือบริจาคให้กับนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น

 

 

ทุนการศึกษาด้านกีฬา ( Sport Scholarship )

 

หรือที่เรียกว่า "ทุนการศึกษานักกีฬา" มอบเป็นรางวัลให้กับผู้ที่มีทักษะกีฬาที่โดดเด่น  ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ทุนการศึกษานี้เป็นเรื่องธรรมดามาก  โดยการแข่งกีฬาของมหาวิทายาลัยนั้นเป็นที่นิยมและสามารถทำรายได้มากมายจากการขายตั๋วและของที่ระลึกอีกด้วย 

 

ถึงแม้ว่าชื่อทุนจะเป็นทุนการศึกษากีฬา ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้รับจะเล่นกีฬาได้ดีอย่างเดียวเท่านั้น  หากไม่รักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ ทางมหาวิทยาลัยก็จะระงับทุนการศึกษาของคุณได้เช่นกัน

 

 

ทุนอุปถัมป์ (Bursaries)

 

ทุนอุปถัมป์เป็นความช่วยเหลือทางการเงินที่มอบโดยสถาบันหรือกลุ่มนักวิชาการ  ที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งในสหราชอาณาจักรคำว่า “ทุนอุปถัมป์” มักจะถูกนำมาใช้มากกว่า “ทุนการศึกษา”

 

ทุนอุปถัมป์จะแตกต่างจากทุนการศึกษา ตรงที่ทุนการศึกษาคือการมอบทุนให้กับผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่น 
ในขณะที่ทุนอุปถัมป์คือการมอบทุนให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนจริง ๆ เท่านั้น  โดยทางสถาบันหรือกลุ่มผู้มอบทุน จะทำการพิจารณาจากฐานะทางการเงินของนักศึกษาที่มาสมัครขอทุน เพื่อตัดสินว่าใครเหมาะสมจะได้รับทุนอุปถัมป์นี้

 

 

ทุนจากสมาคมนักศึกษา (Fellowship)

 

ก่อนหน้านี้คำว่า “สมาคมนักศึกษา”  เป็นคำที่ใช้อธิบายกลุ่มของบุคคลได้รับโอกาสในการทำงานในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์หรืออื่น ๆ

ในหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ถือเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่ความสามารถทางการศึกษาที่สูง เช่น ระดับปริญญาเอก

 

หากพูดถึงในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการเงินที่สมาคมจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในการทำวิจัยของสถาบันการศึกษา โดยการที่จะได้รับทุนจากสมาคมนั้น นักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ของพวกเขา พร้อมชี้แจงสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้และอธิบายว่าการเรียนรู้ดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรกับสาขาวิชาที่ตนกำลังศึกษา

 

 

ทุนจากหน่วยงานราชการ ( Grant )

 

คือทุนการศึกษาที่มอบโดยหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ

ในสหรัฐอเมริกาผู้ที่ได้รับทุนนี้ต้องทำงานใช้ทุนกับบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นผู้มอบทุนหลังจากจบการศึกษา แต่ก็มีบางทุนที่มอบให้ฟรี ๆ เลยก็มีค่ะ นอกจากนี้บริษัทอาจมอบทุนด้วยความควาดหวังให้นักศึกษาเหล่านั้นมาร่วมงานกับพวกเขาหลังจบการศึกษา

 

 

เงินกู้ยืม ( Loan )

 

เงินกู้ยืมที่จะช่วยกองทุนวิทยาลัยเป็นเรื่องธรรมดามากในต่างประเทศ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
สหราชอาณาจักร แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติให้กับนักศึกษานานาชาติเสมอไป ซึ่งก็เหมือนกับเงินกู้ธนาคารทั่วไป ที่จะต้องจ่ายคืนโดยวิธีการผ่อนชำระที่มีดอกเบี้ยในระหว่างการศึกษา

 

ดังนั้นเวลาที่เข้าไปดูในเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยแล้วเจอคำเหล่านี้ ก็ลองอ่านดูเผื่อเจอความช่วยเหลือทางการเงินแบบที่เรากำลังมองหาอยู่

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

อชินีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ถึงจะเรียนสายวิทย์แต่ชอบด้านภาษามาก เคยทำงานเป็นผู้ช่วยชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักแปลอิสระ งานอดิเรกชอบว่ายน้ำ ดูซีรี่ และอ่านหนังสือ