ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

อาชีพในสาขา Education and Training

5273

อาชีพในสาขา Education and Training

      การทำหน้าที่เป็นครู, เป็นอาจารย์สอนพิเศษ หรือ แม้แต่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น คุณจะได้รับค่าตอบแทน ได้รับความมั่นคงทางอาชีพและความพึงพอใจทางการงานในระดับสูงอย่างไม่น่าเชื่อ โดยอาชีพครูและอาจารย์ในอังกฤษ ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ 30,000 ถึง 60,000 ปอนด์ในแต่ละปีเลยทีเดียว  พวกเขายังได้รับการสนับสนุนให้ทำการวิจัยทางการศึกษาและเรียนต่อไปในระดับสูงพร้อมๆกันที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย  และรางวัลสุดท้ายที่พวกเขาได้กลับมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ จิตวิญญาณของการเป็นครูนั่นเอง

เส้นทางในการเรียนสาขานี้

       ปริญญาหรือคุณวุฒิที่คุณได้ในสาขา Education and Training เป็นสิ่งที่มีค่ามาก เพราะเป็นสาขาที่มีความรู้และสามารถออกไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย อีกทั้งความต้องการผู้ทำงานในสายการศึกษา (academic staff) ก็เพิ่มขึ้นตลอดมาและมีความต้องการไปในทุกๆหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนอยู่ตามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา  นอกจากนี้ในการเรียนสาขานี้ คุณยังสามารถพัฒนาทักษะทางการสอน, การเป็นที่ปรึกษา และการเป็นผู้แนะแนว ไปพร้อมๆกับการเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่คุณสนใจเฉพาะทาง ดังนั้น Education and training จึงเป็นสาขาที่ได้ชื่อว่าพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะในด้านการสอน

      วิชาที่คุณจะได้เรียนในการเรียนสาขานี้ จะทำให้คุณมีโอกาสในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา อย่างเช่น teacher training, educational psychology, special education, education management, research coaching, career advice และ adult education นอกจากนี้สาขานี้ยังเปิดหลักสูตรใบประกาศ หรือ diploma แบบระยะสั้น ให้คุณสามารถเลือกเรียนในระยะเวลาสั้นๆประมาณ  6 เดือน ได้อีกด้วย

อาชีพในอนาคต

      ปริญญาจากการเรียนในสาขา Education and Training จะสร้างทักษะและมอบความรู้ที่มีค่าในเรื่องของการศึกษา, การสอน, การสังเกต หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณ  ซึ่งอาชีพที่ต้องการพนักงานทีมีคุณสมบัติเช่นนี้มีมากมาย เช่น การเป็นอาจารย์พิเศษ, เป็นที่ปรึกษาของบริษัท, เป็นผู้เชียวชาญทางการศึกษา เป็นต้น หรือคุณอาจจะเลือกทำงานในสาขาเฉพาะทางอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจิตวิทยา ก็ได้เช่นกัน
---------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว