นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนบัญชี เรียนอะไร ต้องเป็นแค่นักบัญชีอย่างเดียวรึเปล่านะ

share image

สาขาบัญชี

      ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าใช่สำหรับเพื่อนๆ ในสาขานี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี

 

เกี่ยวกับสาขา เรียนบัญชีจะได้รู้เรื่องอะไรบ้าง

      สาขาบัญชีนั้น ไม่ว่าจะในระดับใด เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จะเป็นวิชาหลักในทุกหลักสูตร รวมถึงความรู้ในเรื่องของการจัดการเบื้องต้น และกฎข้อบังคับของสถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมและหน่วยงานของภาครัฐ การมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และกลายเป็นผู้มีความสามารถ ในภาวะที่ตลาดระดับโลกที่กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและข้อมูลก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น คุณจะต้องเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรของคุณอย่างแน่นอน

      ปริญญาสาขาการเงินและการบัญชีนั้น จะเป็นการรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากันกับการฝึกปฏิบัติ เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ, อุตสาหกรรม,การเงิน และ งานของภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างนักเรียนที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการเงินเบื้องต้นผ่านการเรียนในหลากหลายวิชา รวมถึงเตรียมพร้อมเขาเหล้านั้นสำหรับอนาคตที่สดใสในสายงานบัญชีด้วย

 

      หลักสูตรของบัญชีจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

•         เศรษฐศาสตร์มหภาค
•         เศรษฐศาสตร์จุลภาค
•         การเงินการบัญชี
•         วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
•         การลงทุนร่วม
•         การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
•         การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
•         ข้อกำหนดทางกฎหมาย
•         พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
•         การเงินขั้นสูง
•         ภาษี

      ในหลักสูตรส่วนมาก อาจจะจำเป็นต้องทำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวโยงกันกับสาขาที่เรียน นี่อาจจะกลายเป็นการสะสมผลงานวิจัยและกระบวนการที่ผ่านมาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ โดยปริญญานิพนธ์จะเป็นประโยชน์มากในการแสดงให้เห็นถึงทักษะและทุกอย่างที่คุณทำตลอดการเรียนเพื่อจบหลักสูตร

      การเรียนของเพื่อนๆ จะมีพื้นฐานหลักๆ คือการเรียนทฤษฎี, การฝึกปฏิบัติและการสัมมนา เพื่อที่จะได้ถกเถียงและระดมสมองทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยการประเมินของหลักสูตรนี้จะดูทั้งการทำงานที่ได้รับมอบหมายและจากการสอบ

 

มหาวิทยาลัย ด้านบัญชี ต่างประเทศ

 

 

เรียนบัญชีที่ต่างประเทศต้องมีอะไรบ้าง

      หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนหลักสูตรนี้คือ คะแนนของ A-Levels หรือ คุณสมบัติที่เทียบเท่าในกรณีที่คุณสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นจะต้องเข้าเรียนในโปรแกรมเตรียมพร้อมก่อนที่จะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ ไปพร้อมๆกับความรู้ทั่วไปที่จำเป็นของสาขาบัญชี

      สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ในระหว่างที่สมัครเรียนสาขานี้ คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยมากจะมีระดับของผลคะแนนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องศึกษาและรู้ถึงข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยดังในต่างประเทศที่เปิดสอนบัญชี

 

 • London Business School, University of London (อันดับ 4 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)
 • Stanford University (อันดับ 1 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)
 • University of Melbourne (อันดับ 42 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)
 • University of Edinburgh (อันดับ 61 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)

 

เส้นทางอาชีพของเด็กบัญชี

เมื่อเรียนจบในสาขาการเงินและการบัญชี คุณสามารถที่จะไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย เช่น ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน  บางครั้งคุณอาจจะได้รับการจ้างงานจากนายจ้างเก่าของคุณก็ได้ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเรียนไม่จบก็ตาม แต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังเรียนไม่พอก็สามารถไปเรียนต่อด้านบัญชีได้

 

 

แต่สำหรับใครที่เลือกทำงานเลยก็มีอาชีพหลายทางด้วยกัน มาแจกแจงกันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

 •  นักบัญชี (Accountant) 
  • แน่นอนว่าเรียนบัญชีอาชีพที่ทำได้แน่นอนเลยก็คืออาชีพนักบัญชี หน้าที่หลักคือการทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินให้กับบุคคลหรือองค์กร โดยนักบัญชีมีอยู่ในทุกๆ วงการ ตำแหน่งนี้จะไปทำหน้าที่ให้กับสถานประกอบการ กิจการส่วนบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลก็ได้
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
  • เป็นผู้ให้บริการทางการบัญชี ตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน มีหน้าที่ดูตัวเลขทางบัญชีและเซ็นเอกสารรับรองการบัญชีของบริษัท
 • พนักงานธนาคาร
  • ให้บริการทางด้านการเงิน ให้คำปรึกษา การเปิด-ปิดบัญชี การลงทุนต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
  • ให้คำปรึกษาแก่องค์กรเกี่ยวกับเรื่องภาษี อย่างภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท ให้คำแนะนำด้านการยื่นภาษี
 • นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
  • ชี้แจงต้นทุนสินค้าและการบริการ กำหนดและควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการที่ผลิต และให้คำปรึกษาในการวางแผนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

         

เรียนบัญชีเหมาะกับเราไหม?

มาถึงคำถามนี้  อ่านกันมาคร่าวๆ เกี่ยวกับสาขาบัญชีแล้วถ้ายังรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเราก็ลองมาคิดอีกตลบหนึ่งกันว่าเราเหมาะกับสาขานี้รึเปล่า

สำหรับคนเรียนบัญชีแล้วสิ่งที่ต้องมีแน่ๆ คือความสามารถในการคิดคำนวณ เพราะว่าทุกๆ วันเราจะต้องอยู่กับตัวเลขและบัญชี ถ้าโอเคแล้วล่ะก็คุณสมบัติต่อไปที่ต้องมีก็คือความแม่นยำ เพราะทุกตัวเลขสำคัญมากๆ เราต้องมีความแม่นยำ มีความรับผิดชอบและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับแรงกดดันให้ได้

 

รวมสถาบันที่เปิดสอนสาขาการบัญชีพร้อมตัวเลือกหลักสูตรในต่างประเทศ

 

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 

 

 

sources

What can you do with an accounting degree?

Eight Reasons to Study an Accounting & Finance Degree

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

8 หลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ต้องจบตรีด้านนี้มาก่อนก็เรียนได้

หลายคนอาจเบื่อกับสิ่งที่เรียน หรืออาชีพที่ทำอยู่ อาจจะรู้ว่าคณะนี้/อาชีพนี้ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป เลยคิดอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเปลี่ยนสายงาน แต่พอคิดไปคิดมา อ้าว! ถ้าไม่ได้จบสาขาที่อยากเรียน หรือไม่มีประสบการณ์เลยล่ะ จะเรียนต่อสาขานั้นได้มั้ย? แล้วจะเรียนต่อป.โท ที่ไหนดี?       เราจะบอกว่าไม่ต้องกลัว! โอกาสของคนอยากเรียนปริญญาโทไม่ตรงสายมาถึงแล้ว เพราะไม่มีคำว่าสายไปค่า วันนี้ Hotcourses Thailand เลยรวบรวมหลักสูตรปริญญาโท

354.7K
article Img

5 เรื่องจริงที่ควรรู้ ก่อนเลือกเรียน Marketing

เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน การเรียนต่อปริญญาโททางธุรกิจ โดยเฉพาะเอกการตลาด จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในหมู่นักศึกษา เนื่องจากความรู้ด้านการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่   อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายๆ คนที่เลือกเรียนต่อด้านนี้กลับไม่รู้สึกสนุกเท่าไหร่นัก เพราะไม่ได้มีเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ชัดเจนจากสาขานี้ พี่เลยอยากเล่าประสบการณ์จากที่เรียน Marketing มาเล่าสู่กันฟัง

292.6K
article Img

ครบเครื่องเรื่องเรียน HR! การจัดการทรัพยากรมนุษย์เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง

แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resources (HR) ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร   เรียน HR เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง? โดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ ซึ่งงาน ​HR

186K
article Img

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ไว้อัพสกิล ปี 2021

เดี๋ยวนี้การเรียนไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะเราก็รู้กันแล้วว่าเราสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์! แถมโควิด-19 ยังทำให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์น่าเรียน เพื่อเอาไปอัพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กัน!     ไปดูกันเลยว่าจะมีเว็บไหนบ้าง และแต่ละเว็บไซต์มีวิชาไหนน่าเรียนบ้างน้าา   Coursera ก่อนหน้านี้

113.9K