ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

สาขาบัญชี

77010

สาขาบัญชี

      ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

      สาขาบัญชีนั้น ไม่ว่าจะในระดับใด เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จะเป็นวิชาหลักในทุกหลักสูตร รวมถึงความรู้ในเรื่องของการจัดการเบื้องต้น และกฎข้อบังคับของสถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมและหน่วยงานของภาครัฐ การมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และกลายเป็นผู้มีความสามารถ ในภาวะที่ตลาดระดับโลกที่กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและข้อมูลก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น คุณจะต้องเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรของคุณอย่างแน่นอน

      ปริญญาสาขาการเงินและการบัญชีนั้น จะเป็นการรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากันกับการฝึกปฏิบัติ เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ, อุตสาหกรรม,การเงิน และ งานของภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างนักเรียนที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการเงินเบื้องต้นผ่านการเรียนในหลากหลายวิชา รวมถึงเตรียมพร้อมเขาเหล้านั้นสำหรับอนาคตที่สดใสในสายงานบัญชีด้วย

 

สิ่งที่หลักสูตรเปิดสอนคืออะไร?

      หลักสูตรจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

•         เศรษฐศาสตร์มหภาค
•         เศรษฐศาสตร์จุลภาค
•         การเงินการบัญชี
•         วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
•         การลงทุนร่วม
•         การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
•         การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
•         ข้อกำหนดทางกฎหมาย
•         พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
•         การเงินขั้นสูง
•         ภาษี

      ในหลักสูตรส่วนมาก คุณจำเป็นต้องทำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวโยงกันกับสาขาของคุณ นี่อาจจะกลายเป็นการสะสมผลงานวิจัยและกระบวนการที่คุณทำผ่านมาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ โดยปริญญานิพนธ์ของคุณจะเป็นประโยชน์มากในการแสดงให้เห็นถึงทักษะและทุกอย่างที่คุณทำตลอดการเรียนเพื่อจบหลักสูตร

      การเรียนของคุณจะมีพื้นฐานหลักๆคือการเรียนทฤษฎี, การฝึกปฏิบัติและการสัมมนา เพื่อที่คุณจะได้ถกเถียงและระดมสมองทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยการประเมินของหลักสูตรนี้จะดูทั้งการทำงานที่ได้รับมอบหมายและจากการสอบ

 

คุณสมบัติ

      หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนหลักสูตรนี้คือ คะแนนของ A-Levels หรือ คุณสมบัติที่เทียบเท่าในกรณีที่คุณสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นจะต้องเข้าเรียนในโปรแกรมเตรียมพร้อมก่อนที่จะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ ไปพร้อมๆกับความรู้ทั่วไปที่จำเป็นของสาขาบัญชี

      สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ในระหว่างที่สมัครเรียนสาขานี้ คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยมากจะมีระดับของผลคะแนนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องศึกษาและรู้ถึงข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

อาชีพในอนาคต

เมื่อเรียนจบในสาขาการเงินและการบัญชี คุณสามารถที่จะไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย เช่น ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน  บางครั้งคุณอาจจะได้รับการจ้างงานจากนายจ้างเก่าของคุณก็ได้ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเรียนไม่จบก็ตาม  นอกจากนี้ คุณก็อาจจะเลือกเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกัน 
 

 

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
การวางแผนสำหรับผู้จบการศึกษา
การทำงานนอกเวลาเรียน
MBA
 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

10 คุณประโยชน์จากการเรียนกฎหมาย

10 คุณประโยชน์จากการเรียนกฎหมาย       คุณรู้หรือไม่ว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?  น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมายทั้งสิ้น  โดยกฎหมายเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง เป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

113818

เรียนทันตะแพทย์ดีอย่างไร

เรียนทันตแพทย์ดีไหม เนื่องจากเป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง วันนี้จะของนำ Fact ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน  ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด ที่นี่เลยค่ะ ทันตะแพทย์จัดว่าอยู่ในสายแพทย์แต่คำนำหน้าเวลาที่สอบได้วุฒิมาแล้วก็จะเรียกว่า นายทันตแพทย์ XXX แต่ถ้าจบสายแพทย์มากก็จะมีคำนำหน้าชื่อว่า นายแพทย์ XXX ทั้งแพทย์และทันตแพทย์เรียนปริญญาตรี 6 ปีเหมือนกัน

89347

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

45465

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

34862