ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

สาขาบัญชี

93396

สาขาบัญชี

      ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

      สาขาบัญชีนั้น ไม่ว่าจะในระดับใด เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จะเป็นวิชาหลักในทุกหลักสูตร รวมถึงความรู้ในเรื่องของการจัดการเบื้องต้น และกฎข้อบังคับของสถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมและหน่วยงานของภาครัฐ การมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และกลายเป็นผู้มีความสามารถ ในภาวะที่ตลาดระดับโลกที่กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและข้อมูลก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น คุณจะต้องเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรของคุณอย่างแน่นอน

      ปริญญาสาขาการเงินและการบัญชีนั้น จะเป็นการรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากันกับการฝึกปฏิบัติ เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ, อุตสาหกรรม,การเงิน และ งานของภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างนักเรียนที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการเงินเบื้องต้นผ่านการเรียนในหลากหลายวิชา รวมถึงเตรียมพร้อมเขาเหล้านั้นสำหรับอนาคตที่สดใสในสายงานบัญชีด้วย

 

สิ่งที่หลักสูตรเปิดสอนคืออะไร?

      หลักสูตรจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

•         เศรษฐศาสตร์มหภาค
•         เศรษฐศาสตร์จุลภาค
•         การเงินการบัญชี
•         วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
•         การลงทุนร่วม
•         การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
•         การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
•         ข้อกำหนดทางกฎหมาย
•         พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
•         การเงินขั้นสูง
•         ภาษี

      ในหลักสูตรส่วนมาก คุณจำเป็นต้องทำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวโยงกันกับสาขาของคุณ นี่อาจจะกลายเป็นการสะสมผลงานวิจัยและกระบวนการที่คุณทำผ่านมาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ โดยปริญญานิพนธ์ของคุณจะเป็นประโยชน์มากในการแสดงให้เห็นถึงทักษะและทุกอย่างที่คุณทำตลอดการเรียนเพื่อจบหลักสูตร

      การเรียนของคุณจะมีพื้นฐานหลักๆคือการเรียนทฤษฎี, การฝึกปฏิบัติและการสัมมนา เพื่อที่คุณจะได้ถกเถียงและระดมสมองทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยการประเมินของหลักสูตรนี้จะดูทั้งการทำงานที่ได้รับมอบหมายและจากการสอบ

 

คุณสมบัติ

      หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนหลักสูตรนี้คือ คะแนนของ A-Levels หรือ คุณสมบัติที่เทียบเท่าในกรณีที่คุณสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นจะต้องเข้าเรียนในโปรแกรมเตรียมพร้อมก่อนที่จะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ ไปพร้อมๆกับความรู้ทั่วไปที่จำเป็นของสาขาบัญชี

      สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ในระหว่างที่สมัครเรียนสาขานี้ คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยมากจะมีระดับของผลคะแนนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องศึกษาและรู้ถึงข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

อาชีพในอนาคต

เมื่อเรียนจบในสาขาการเงินและการบัญชี คุณสามารถที่จะไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย เช่น ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน  บางครั้งคุณอาจจะได้รับการจ้างงานจากนายจ้างเก่าของคุณก็ได้ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเรียนไม่จบก็ตาม  นอกจากนี้ คุณก็อาจจะเลือกเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกัน 
 

 

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
การวางแผนสำหรับผู้จบการศึกษา
การทำงานนอกเวลาเรียน
MBA
 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

124093

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

96601

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

50296

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

36678