ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

8453

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ : เส้นทางเพื่อบอกความเป็นคุณ

      E-Book ล่าสุดที่ชื่อ Switched นิยายเยาวชนของนักเขียนที่ใช้วิธีตีพิมพ์ผลงานผ่านโลกออนไลน์อย่าง Amanda Hocking อาจจะสามารถกระตุ้นความเป็นนักเขียนสมัครเล่นในตัวคุณออกมาได้ ถ้าคุณสนใจในการเขียนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และมีความหมาย และต้องการที่ขัดเกลาทักษะเหล่านี้เพื่อทำงานในโลกของงานเขียนที่แท้จริง คุณก็สามารถมีโอกาสนั้นได้ ด้วยการเรียนในสาขา “Creative Writing” หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถพัฒนาความสามารถและทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้

ลักษณะของหลักสูตร

      สาขา Creative Writing หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนที่มุ่งหวังจะเป็นนักเขียนในอนาคต ได้สามารถลองเขียน และสร้างให้พวกเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดความทะเยอทะยาน  ผ่านการฝึกฝนต่างๆ โดยหลักสูตรจะให้โอกาสคุณในการเขียนนวนิยายที่เป็นวรรณคดี, งานเขียนเชิงประวัติศาสตร์, งานเขียนอาชญากรรม, นวนิยายวิทยาศาสตร์, เรื่องสั้นเยาวชน รวมถึงการเขียนบท และเรื่องสั้น  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณด้วย

จุดประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนอย่างมีความสร้างสรรค์ โดยอาศัยการสังเกตประสบการณ์จริงและการศึกษารายละเอียดต่างๆ  รวมทั้งการค้นคว้าเกี่ยวเรื่องของภาษาและสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันออกไปของงานเขียนแต่ละประเภท และได้พัฒนาการปฏิบัติ, การเขียนแบบร่าง, การประเมิน และการแก้ไขต้นฉบับด้วย

      หลักสูตรเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะสร้างความมั่นใจ, ความเฉียบแหลม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิจารณ์งานของตนเอง รวมถึงงานของผู้อื่นด้วย และมันยังช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจว่างานของตนเองเหมาะกับงานเขียนร่วมสมัยประเภทไหนด้วย รวมทั้งให้เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์กับตลาดงานเขียน, การฝึกฝน และการวิจารณ์งานเขียน ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทด้วย

      และถ้าคุณเป็นนักเรียนต่างชาติที่มองหาอาชีพในฐานะนักเขียน ก็อย่าเพิ่งท้อใจในเรื่องของภาษาที่แตกต่างกัน เพราะเนื้อหาเบื้องต้นที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสรรค์นี้ จะถูกประยุกต์ให้เข้ากับภาษาแม่ของคุณ และ การที่คุณมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป หรือ เป็นหลักสูตรนานาชาติเช่นนี้ ก็เป็นเหมือนการเตรียมพร้อมคุณในการออกไปทำงานในโลกปัจจุบันที่แข่งขันสูงอยู่แล้ว

สิ่งที่หลักสูตรจะมอบให้

คุณจะได้โอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะมากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนเกี่ยวกับแนวการเขียน, ภาษาและประเภทของภาษา, บทกวีและละคร, ร้อยแก้ว, งานเขียนในศตวรรษที่ 20, การอ่านและเขียนกลอน, บันเทิงคดี, งานเขียนจากเรื่องจริงหรือสารคดี , กระบวนการแก้ต้นฉบับ, ละคร และ อัตชีวประวัติ เป็นต้น

สิ่งอื่นๆที่คุณจะได้เรียนรู้

• การเขียนเรื่องย่อ และเปลี่ยนเรื่องย่อของคุณให้เป็นบทกวีและเรื่องสั้น
• ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการอธิบายออกมาเป็นตัวหนังสือ
• สร้างคาแรคเตอร์และให้ผู้คนแสดงบทนั้น
• การใช้เสียง, ภาษา , การจินตนาการ และโครงสร้างต่างๆ
• การวางโครงเรื่อง
• การเขียนร่างใหม่และการแก้ไข

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      การจบจากสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือ มีประสบการณ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็น ในการสมัครหลักสูตรนี้คุณจำเป็นต้องมีแฟ้มสะสมผลงานงานเขียนของคุณ นักเรียนส่วนมากที่จะสมัครก็มักจะเริ่มทำแฟ้มสะสมผลงานของตนผ่านบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองการเขียนของคุณ

      อีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนมาก ต้องการผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ โดยคุณจะต้องมีคะแนนการสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

      นอกจากนี้ คุณจะถูกคาดหวังให้แสดงถึงความอยากเรียนของคุณออกมาเป็นงานเขียน และจะต้องมีตัวอย่างพร้อมที่จะแสดงให้มหาวิทยาลัยได้อ่าน  ในบางกรณีคุณอาจจะต้องถูกสัมภาษณ์ด้วย

โอกาสในการทำงาน

      หลังจากที่จบการศึกษา ทักษะของคุณจะมีคุณค่ามากในสายงานที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมวรรณกรรม, อุตสาหกรรมหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์, วารสาร และ สื่อสารมวลชน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอย่างปริญญาโทหรือเอกก็ได้เช่นกัน
คุณสามารถรวมหลักสูตรเข้าไปสาขาอื่น อย่าง English Literature , Film Studies , Journalism , Mass Communications , Media Studies , และ Philosophy  ก็ได้ เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานของคุณให้มากขึ้น

      และความน่าอัศจรรย์ที่สุดในการเข้าเรียนสาขา Creative Writing หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก็คือ เชื่อหรือไม่ว่า คุณจะได้รับทักษะที่จำเป็น ที่สามารถเลือกทำงานสายอาชีพใดก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน, การวิจัย, การทำงานสื่อ และอื่นๆอีกมากมาย ย่อมต้องการนักสื่อสารที่ดี และพร้อมที่จะแปลงสารเหล่านั้นออกมาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพที่สุด

      แต่ไม่ว่าคุณเลือกที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรใดก็ตาม  ต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเลือกได้ถูกต้อง เพื่อคุณจะได้เรียนอย่างตั้งใจและมีความมุ่งมั่น
--------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์นักศึกษา : วารสารศาสตร์ 
10 อันดับเมืองยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ 
บทความเกี่ยวกับหลักสูตรงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จากเว็บไซต์ the Guardian 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

123847

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

96475

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

50178

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

36650