นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

share image

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ : เส้นทางเพื่อบอกความเป็นคุณ

      E-Book ล่าสุดที่ชื่อ Switched นิยายเยาวชนของนักเขียนที่ใช้วิธีตีพิมพ์ผลงานผ่านโลกออนไลน์อย่าง Amanda Hocking อาจจะสามารถกระตุ้นความเป็นนักเขียนสมัครเล่นในตัวคุณออกมาได้ ถ้าคุณสนใจในการเขียนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และมีความหมาย และต้องการที่ขัดเกลาทักษะเหล่านี้เพื่อทำงานในโลกของงานเขียนที่แท้จริง คุณก็สามารถมีโอกาสนั้นได้ ด้วยการเรียนในสาขา “Creative Writing” หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถพัฒนาความสามารถและทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้

ลักษณะของหลักสูตร

      สาขา Creative Writing หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนที่มุ่งหวังจะเป็นนักเขียนในอนาคต ได้สามารถลองเขียน และสร้างให้พวกเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดความทะเยอทะยาน  ผ่านการฝึกฝนต่างๆ โดยหลักสูตรจะให้โอกาสคุณในการเขียนนวนิยายที่เป็นวรรณคดี, งานเขียนเชิงประวัติศาสตร์, งานเขียนอาชญากรรม, นวนิยายวิทยาศาสตร์, เรื่องสั้นเยาวชน รวมถึงการเขียนบท และเรื่องสั้น  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณด้วย

จุดประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนอย่างมีความสร้างสรรค์ โดยอาศัยการสังเกตประสบการณ์จริงและการศึกษารายละเอียดต่างๆ  รวมทั้งการค้นคว้าเกี่ยวเรื่องของภาษาและสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันออกไปของงานเขียนแต่ละประเภท และได้พัฒนาการปฏิบัติ, การเขียนแบบร่าง, การประเมิน และการแก้ไขต้นฉบับด้วย

      หลักสูตรเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะสร้างความมั่นใจ, ความเฉียบแหลม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิจารณ์งานของตนเอง รวมถึงงานของผู้อื่นด้วย และมันยังช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจว่างานของตนเองเหมาะกับงานเขียนร่วมสมัยประเภทไหนด้วย รวมทั้งให้เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์กับตลาดงานเขียน, การฝึกฝน และการวิจารณ์งานเขียน ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทด้วย

      และถ้าคุณเป็นนักเรียนต่างชาติที่มองหาอาชีพในฐานะนักเขียน ก็อย่าเพิ่งท้อใจในเรื่องของภาษาที่แตกต่างกัน เพราะเนื้อหาเบื้องต้นที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสรรค์นี้ จะถูกประยุกต์ให้เข้ากับภาษาแม่ของคุณ และ การที่คุณมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป หรือ เป็นหลักสูตรนานาชาติเช่นนี้ ก็เป็นเหมือนการเตรียมพร้อมคุณในการออกไปทำงานในโลกปัจจุบันที่แข่งขันสูงอยู่แล้ว

สิ่งที่หลักสูตรจะมอบให้

คุณจะได้โอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะมากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนเกี่ยวกับแนวการเขียน, ภาษาและประเภทของภาษา, บทกวีและละคร, ร้อยแก้ว, งานเขียนในศตวรรษที่ 20, การอ่านและเขียนกลอน, บันเทิงคดี, งานเขียนจากเรื่องจริงหรือสารคดี , กระบวนการแก้ต้นฉบับ, ละคร และ อัตชีวประวัติ เป็นต้น

สิ่งอื่นๆที่คุณจะได้เรียนรู้

• การเขียนเรื่องย่อ และเปลี่ยนเรื่องย่อของคุณให้เป็นบทกวีและเรื่องสั้น
• ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการอธิบายออกมาเป็นตัวหนังสือ
• สร้างคาแรคเตอร์และให้ผู้คนแสดงบทนั้น
• การใช้เสียง, ภาษา , การจินตนาการ และโครงสร้างต่างๆ
• การวางโครงเรื่อง
• การเขียนร่างใหม่และการแก้ไข

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      การจบจากสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือ มีประสบการณ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็น ในการสมัครหลักสูตรนี้คุณจำเป็นต้องมีแฟ้มสะสมผลงานงานเขียนของคุณ นักเรียนส่วนมากที่จะสมัครก็มักจะเริ่มทำแฟ้มสะสมผลงานของตนผ่านบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองการเขียนของคุณ

      อีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนมาก ต้องการผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ โดยคุณจะต้องมีคะแนนการสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

      นอกจากนี้ คุณจะถูกคาดหวังให้แสดงถึงความอยากเรียนของคุณออกมาเป็นงานเขียน และจะต้องมีตัวอย่างพร้อมที่จะแสดงให้มหาวิทยาลัยได้อ่าน  ในบางกรณีคุณอาจจะต้องถูกสัมภาษณ์ด้วย

โอกาสในการทำงาน

      หลังจากที่จบการศึกษา ทักษะของคุณจะมีคุณค่ามากในสายงานที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมวรรณกรรม, อุตสาหกรรมหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์, วารสาร และ สื่อสารมวลชน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอย่างปริญญาโทหรือเอกก็ได้เช่นกัน
คุณสามารถรวมหลักสูตรเข้าไปสาขาอื่น อย่าง English Literature , Film Studies , Journalism , Mass Communications , Media Studies , และ Philosophy  ก็ได้ เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานของคุณให้มากขึ้น

      และความน่าอัศจรรย์ที่สุดในการเข้าเรียนสาขา Creative Writing หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก็คือ เชื่อหรือไม่ว่า คุณจะได้รับทักษะที่จำเป็น ที่สามารถเลือกทำงานสายอาชีพใดก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน, การวิจัย, การทำงานสื่อ และอื่นๆอีกมากมาย ย่อมต้องการนักสื่อสารที่ดี และพร้อมที่จะแปลงสารเหล่านั้นออกมาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพที่สุด

      แต่ไม่ว่าคุณเลือกที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรใดก็ตาม  ต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเลือกได้ถูกต้อง เพื่อคุณจะได้เรียนอย่างตั้งใจและมีความมุ่งมั่น
--------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์นักศึกษา : วารสารศาสตร์ 
10 อันดับเมืองยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ 
บทความเกี่ยวกับหลักสูตรงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จากเว็บไซต์ the Guardian 

MUST READ

article Img

8 หลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ต้องจบตรีด้านนี้มาก่อนก็เรียนได้

หลายคนอาจเบื่อกับสิ่งที่เรียน หรืออาชีพที่ทำอยู่ อาจจะรู้ว่าคณะนี้/อาชีพนี้ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป เลยคิดอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเปลี่ยนสายงาน แต่พอคิดไปคิดมา อ้าว! ถ้าไม่ได้จบสาขาที่อยากเรียน หรือไม่มีประสบการณ์เลยล่ะ จะเรียนต่อสาขานั้นได้มั้ย? แล้วจะเรียนต่อป.โท ที่ไหนดี?       เราจะบอกว่าไม่ต้องกลัว! โอกาสของคนอยากเรียนปริญญาโทไม่ตรงสายมาถึงแล้ว เพราะไม่มีคำว่าสายไปค่า วันนี้ Hotcourses Thailand เลยรวบรวมหลักสูตรปริญญาโท

356.3K
article Img

5 เรื่องจริงที่ควรรู้ ก่อนเลือกเรียน Marketing

เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน การเรียนต่อปริญญาโททางธุรกิจ โดยเฉพาะเอกการตลาด จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในหมู่นักศึกษา เนื่องจากความรู้ด้านการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่   อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายๆ คนที่เลือกเรียนต่อด้านนี้กลับไม่รู้สึกสนุกเท่าไหร่นัก เพราะไม่ได้มีเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ชัดเจนจากสาขานี้ พี่เลยอยากเล่าประสบการณ์จากที่เรียน Marketing มาเล่าสู่กันฟัง

292.8K
article Img

ครบเครื่องเรื่องเรียน HR! การจัดการทรัพยากรมนุษย์เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง

แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resources (HR) ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร   เรียน HR เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง? โดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ ซึ่งงาน ​HR

186.3K
article Img

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ไว้อัพสกิล ปี 2021

เดี๋ยวนี้การเรียนไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะเราก็รู้กันแล้วว่าเราสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์! แถมโควิด-19 ยังทำให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์น่าเรียน เพื่อเอาไปอัพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กัน!     ไปดูกันเลยว่าจะมีเว็บไหนบ้าง และแต่ละเว็บไซต์มีวิชาไหนน่าเรียนบ้างน้าา   Coursera ก่อนหน้านี้

114K