ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

share image

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ : เส้นทางเพื่อบอกความเป็นคุณ

      E-Book ล่าสุดที่ชื่อ Switched นิยายเยาวชนของนักเขียนที่ใช้วิธีตีพิมพ์ผลงานผ่านโลกออนไลน์อย่าง Amanda Hocking อาจจะสามารถกระตุ้นความเป็นนักเขียนสมัครเล่นในตัวคุณออกมาได้ ถ้าคุณสนใจในการเขียนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และมีความหมาย และต้องการที่ขัดเกลาทักษะเหล่านี้เพื่อทำงานในโลกของงานเขียนที่แท้จริง คุณก็สามารถมีโอกาสนั้นได้ ด้วยการเรียนในสาขา “Creative Writing” หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถพัฒนาความสามารถและทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้

ลักษณะของหลักสูตร

      สาขา Creative Writing หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนที่มุ่งหวังจะเป็นนักเขียนในอนาคต ได้สามารถลองเขียน และสร้างให้พวกเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดความทะเยอทะยาน  ผ่านการฝึกฝนต่างๆ โดยหลักสูตรจะให้โอกาสคุณในการเขียนนวนิยายที่เป็นวรรณคดี, งานเขียนเชิงประวัติศาสตร์, งานเขียนอาชญากรรม, นวนิยายวิทยาศาสตร์, เรื่องสั้นเยาวชน รวมถึงการเขียนบท และเรื่องสั้น  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณด้วย

จุดประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนอย่างมีความสร้างสรรค์ โดยอาศัยการสังเกตประสบการณ์จริงและการศึกษารายละเอียดต่างๆ  รวมทั้งการค้นคว้าเกี่ยวเรื่องของภาษาและสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันออกไปของงานเขียนแต่ละประเภท และได้พัฒนาการปฏิบัติ, การเขียนแบบร่าง, การประเมิน และการแก้ไขต้นฉบับด้วย

      หลักสูตรเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะสร้างความมั่นใจ, ความเฉียบแหลม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิจารณ์งานของตนเอง รวมถึงงานของผู้อื่นด้วย และมันยังช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจว่างานของตนเองเหมาะกับงานเขียนร่วมสมัยประเภทไหนด้วย รวมทั้งให้เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์กับตลาดงานเขียน, การฝึกฝน และการวิจารณ์งานเขียน ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทด้วย

      และถ้าคุณเป็นนักเรียนต่างชาติที่มองหาอาชีพในฐานะนักเขียน ก็อย่าเพิ่งท้อใจในเรื่องของภาษาที่แตกต่างกัน เพราะเนื้อหาเบื้องต้นที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสรรค์นี้ จะถูกประยุกต์ให้เข้ากับภาษาแม่ของคุณ และ การที่คุณมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป หรือ เป็นหลักสูตรนานาชาติเช่นนี้ ก็เป็นเหมือนการเตรียมพร้อมคุณในการออกไปทำงานในโลกปัจจุบันที่แข่งขันสูงอยู่แล้ว

สิ่งที่หลักสูตรจะมอบให้

คุณจะได้โอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะมากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนเกี่ยวกับแนวการเขียน, ภาษาและประเภทของภาษา, บทกวีและละคร, ร้อยแก้ว, งานเขียนในศตวรรษที่ 20, การอ่านและเขียนกลอน, บันเทิงคดี, งานเขียนจากเรื่องจริงหรือสารคดี , กระบวนการแก้ต้นฉบับ, ละคร และ อัตชีวประวัติ เป็นต้น

สิ่งอื่นๆที่คุณจะได้เรียนรู้

• การเขียนเรื่องย่อ และเปลี่ยนเรื่องย่อของคุณให้เป็นบทกวีและเรื่องสั้น
• ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการอธิบายออกมาเป็นตัวหนังสือ
• สร้างคาแรคเตอร์และให้ผู้คนแสดงบทนั้น
• การใช้เสียง, ภาษา , การจินตนาการ และโครงสร้างต่างๆ
• การวางโครงเรื่อง
• การเขียนร่างใหม่และการแก้ไข

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      การจบจากสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือ มีประสบการณ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็น ในการสมัครหลักสูตรนี้คุณจำเป็นต้องมีแฟ้มสะสมผลงานงานเขียนของคุณ นักเรียนส่วนมากที่จะสมัครก็มักจะเริ่มทำแฟ้มสะสมผลงานของตนผ่านบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองการเขียนของคุณ

      อีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนมาก ต้องการผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ โดยคุณจะต้องมีคะแนนการสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

      นอกจากนี้ คุณจะถูกคาดหวังให้แสดงถึงความอยากเรียนของคุณออกมาเป็นงานเขียน และจะต้องมีตัวอย่างพร้อมที่จะแสดงให้มหาวิทยาลัยได้อ่าน  ในบางกรณีคุณอาจจะต้องถูกสัมภาษณ์ด้วย

โอกาสในการทำงาน

      หลังจากที่จบการศึกษา ทักษะของคุณจะมีคุณค่ามากในสายงานที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมวรรณกรรม, อุตสาหกรรมหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์, วารสาร และ สื่อสารมวลชน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอย่างปริญญาโทหรือเอกก็ได้เช่นกัน
คุณสามารถรวมหลักสูตรเข้าไปสาขาอื่น อย่าง English Literature , Film Studies , Journalism , Mass Communications , Media Studies , และ Philosophy  ก็ได้ เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานของคุณให้มากขึ้น

      และความน่าอัศจรรย์ที่สุดในการเข้าเรียนสาขา Creative Writing หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก็คือ เชื่อหรือไม่ว่า คุณจะได้รับทักษะที่จำเป็น ที่สามารถเลือกทำงานสายอาชีพใดก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน, การวิจัย, การทำงานสื่อ และอื่นๆอีกมากมาย ย่อมต้องการนักสื่อสารที่ดี และพร้อมที่จะแปลงสารเหล่านั้นออกมาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพที่สุด

      แต่ไม่ว่าคุณเลือกที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรใดก็ตาม  ต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเลือกได้ถูกต้อง เพื่อคุณจะได้เรียนอย่างตั้งใจและมีความมุ่งมั่น
--------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์นักศึกษา : วารสารศาสตร์ 
10 อันดับเมืองยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ 
บทความเกี่ยวกับหลักสูตรงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จากเว็บไซต์ the Guardian 

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

173.5K

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

114.2K

MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง   ทำความรู้จัก MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

96.4K

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

44K