ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

สาขากราฟฟิกดีไซน์

13531

สาขากราฟฟิกดีไซน์

      ถ้าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการออกแบบ หรือหลงใหลในศิลปะและสื่อมัลติมีเดีย สาขาที่คุณควรสนใจ ก็คือ สาขากราฟฟิกดีไซน์  โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาขากราฟฟิกดีไซน์ ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงอย่างมาก ในเรื่องของการพัฒนาและผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงออกมายังตลาดแรงงาน  นี่จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม ในการทำความรู้จักให้ดียิ่งขึ้นกับอุตสาหกรรมมัลติมีเดียและการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทำความรู้จัก

      สาขานี้เป็นสาขาที่หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยความหลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำงานในอุตสาหกรรมแห่งการสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมความแปลกใหม่ และเหมาะกับผู้ที่ต้องการความรู้ที่กว้างขวางในสาขาศิลปะ,สื่อและการออกแบบ  โดยความต้องการในสาขานี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด และกำลังจะมาบรรจบกันทั้งในระดับสากล, ระดับประเทศ และระดับอุตสาหกรรมหลักอย่างรวดเร็ว

      โดยสาขานี้เป็นหลักสูตรเดี่ยว สอนครอบคลุมเพื่อเตรียมพร้อมคุณทั้งในวิชาทั่วไปและการจัดการในโลกอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์  หรืออาจจะพัฒนาคุณในกลายเป็นศิลปินที่มีความสามารถระดับสากล ด้วยการสร้างทักษะพื้นฐานที่หลากหลาย คุณจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, การตลาดเชิงผลิตภัณฑ์และสื่อต่างๆ

คุณสมบัติที่เหมาะสม

      ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีทักษะ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง  แล้วคุณสามารถแสดงออกมาได้ พร้อมกับแสดงให้เห็นว่าคุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้น  ก็จะทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆจะไม่ปฏิเสธใบสมัครของคุณ

      ถ้าคุณสมัครในระดับปริญญาตรี คุณจำเป็นต้องผ่าน A-levels (สำหรับการเรียนในอังกฤษ หรือ จะเป็นคะแนนเทียบเท่าสำหรับการเรียนในประเทศอื่นๆ) และมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่าง IELTS  หรือ TOEFL  ตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด
ส่วนมากแล้ว การเรียนในระดับปริญญาตรีในสาขาที่กราฟฟิกดีไซน์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องนั้น เรื่องของ “คะแนนสอบ” เป็นสิ่งที่คุณ “ต้อง” ผ่านเกณฑ์  ส่วนในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาและแฟ้มสะสมผลงานนั้น ถือว่าเป็นข้อสรุปสุดท้ายสำหรับการสมัครของคุณ

หลักสูตร

      ทักษะพื้นฐานโดยทั่วไปที่สอนในสาขากราฟฟิกดีไซน์นั้น คือ Digital art, Creative multimedia, Digital Communications, Project management, Art, Media and Design theories  และ Professional Practice  (การเรียนเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า)

      ทั้งหมดถูกสอนในเนื้อหาที่นำไปสู่การเรียนทางด้านธุรกิจโดยสังเขป ซึ่งจะช่วยในการสร้างผลงานในแฟ้มสะสมผลงานของคุณต่อไป และทำให้คุณมีโอกาสที่ดีในการเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมกราฟฟิกดีไซน์ในอนาคต

      กระบวนการการออกแบบ มีทั้ง การคิดนอกกรอบ, จินตภาพสร้างสรรค์, การระดมความคิด, กฎการออกแบบพื้นฐาน และการใช้สีและการพิมพ์
และเมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้แฟ้มสะสมผลงานที่สมบูรณ์ สำหรับการสัมภาษณ์งาน และ การแฟ้มสะสมผลงานแบบดิจิตอล สำหรับการโฆษณาหรือแสดงความเป็นตัวคุณในโลกออนไลน์

      ทั้งหมดขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของคุณตลอดการเรียนทั้งหลักสูตร เพราะแฟ้มสะสมผลงานของคุณ จะเป็นตัวสร้างความมั่นใจให้กับคุณในการสมัครงานในตำแหน่งนักกราฟฟิกดีไซน์ได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา หรือ การสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปถ้าคุณอยากต้องการที่จะฝึกฝนเพิ่มเติม
-----------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว