ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เค้าเรียนอะไรกัน ?

2095

เรียนต่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในต่างประเทศ

 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) ศึกษาเกี่ยวกับอะไร ? มาดูกันว่าเค้ามีสาขาวิชาอะไรให้เลือกเรียนและสามารถไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คืออะไร ?

 

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ธรรรมชาติ (Natural Science) ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง หลักการ กฎ ทฤษฎี ได้แก่วิชาการต่างๆ เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นการวิจัยที่ไม่ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ แต่มักจะใช้ตอบคำถามหรือปรากฎการณ์ต่างๆเสียมากกว่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำการศึกษาค้นคว้าอยู่ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำทฤษฎีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น วิศวกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ โดยส่วนมากจะเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือที่เรียกกันว่า R&D ซึ่งโดยส่วนใหญ่งานของวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะปฏิบัติงานด้านนอกห้องปฏิบัติการ

 

ทำไมถึงต้องเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ?

 

เราควรจะตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเรารู้อะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น 
หากเราไม่กระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เราจะพัฒนาตนเองได้อย่างไร ?
ลองคิดดูว่าเราจะพลาดอะไรดีๆไปบ้าง ถ้าเรายอมรับความคิดที่กล่าวไว้ว่าโลกของเราแบน ?

 

หากไม่มีการพัฒนาทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ เราก็จะไม่มีคำอธิบายของปัญหาต่างๆมากมายบนโลก นอกจากนั้นเรายังนำคำตอบเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อีก
ซึ่งก็มีหลากหลายตั้งแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเรา เช่น วิศวกรรมยานยนต์ ไปจนถึงสิ่งที่รักษาชีวิตของเรา เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า STEM field  ซึ่งเป็นสาขาหลักที่เป็นที่ต้องการสูงมากทั่วโลก ความจริงแล้วในหลายๆประเทศก็ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษานานาชาติที่เรียนจบทางด้าน STEM Field ด้วยการเพิ่มทางเลือกของประเภทวีซ่า เพื่อให้นักศึกษาสามารถหางานทำในประเทศได้หลังจากจบการศึกษา  ดังนั้นถ้าคุณยังไม่อยากเดินทางกลับประเทศของคุณทันทีหลังเรียนจบ คุณควรลองพิจารณาทางเลือกนี้ดูนะคะ

 

บุคลิกแบบไหนถึงเหมาะที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ?

 

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ที่มีความต้องการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างการค้นพบใหม่ๆ เป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับนักศึกษาที่จะเรียนในสาขานี้ เมื่อนักศึกษาต้องทำการวิจัยของตนเองก็อาจเกิดความรู้สึกท้อแท้ได้ เนื่องจากต้องทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยใช้ทฎษฎีต่างๆมากมายเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นการมีความชื่นชอบที่จะทำการทดลองและทำวิจัยรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก็ถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการศึกษาเล่าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์

 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คืออะไรบ้าง ?

 

นักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะต้องผ่านการเรียนชีววิทยา เคมี หรือ ฟิสิกส์ วิชาใดวิชาหนึ่งหรือทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ก็จะช่วยส่งเสริมคุณสมบัติของคุณในการพิจารณาเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะสมัครเข้าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

นักศึกษาควรตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย
 

มีสาขาอะไรให้เลือกเรียนบ้าง ?

 

 

เส้นทางอาชีพในอนาคต

 

นักศึกษาที่จบสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มีสายอาชีพให้เลือกค่อนข้างกว้างและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่คุณเลือกเรียน ถ้าคุณลองสังเกตสาขาวิชาที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีวิชาที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา ดังนั้นหลักสูตรของสาขาวิชานี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายด้าน ผู้ที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือ นักวิชาการ ในขณะที่ผู้ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริงในหน้าที่การงานได้เลย เช่น วิศวกร หรือ นักวิจัยและพัฒนา

 

--------------------------------------------------------

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

แนะนำการเรียนสาขาเคมี

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

อชินีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ถึงจะเรียนสายวิทย์แต่ชอบด้านภาษามาก เคยทำงานเป็นผู้ช่วยชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักแปลอิสระ งานอดิเรกชอบว่ายน้ำ ดูซีรี่ และอ่านหนังสือ

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...