ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศ

ทำไมการเรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศจึงเป็นสาขาที่มีความนิยมและมีการแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุด

share image

เรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศ


ทำไมการเรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศจึงเป็นสาขาที่มีความนิยมและมีการแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดวิชาหนึ่ง เราลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศกันค่ะนิติศาสตร์คืออะไร ?

 

นิติศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับการรักษากฎหมายที่ใช้ในสังคม เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดผิดหรือถูก กฎหมายยังกล่าวถึงบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมายด้วย กฎหมายมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศและเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวนี้จะเปิดให้มีการอภิปราย เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นกฎหมายคือสิ่งที่นำมาแก้ปัญหาความขัดแย้งและทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ซึ่งจะสอดแทรกทุกๆด้านของชีวิตมนุษย์ สิทธิของพลเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนด้านสื่อสารต่างๆทำไมถึงต้องเรียนนิติศาสตร์ ?นิติศาสตร์เป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับในการเลือกเรียนสูงสุดวิชาหนึ่ง เนื่องจากเป็นวิชาที่มีองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตมากมาย ผู้ที่เรียนนิติศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่อ่านรายละเอียดรวมถึงรับทราบการบอกกล่าวได้ ควรเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้เรื่องราวก่อนเกิดและพัฒนาการของคดีต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถจัดการกับคดีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายยังใช้บังคับควบคุมดูแลทุกแง่ทุกมุมของชีวิตมนุษย์ว่าอะไรที่ทำได้และทำไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก กฎหมายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก เพราะเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับความจำเป็นต่างๆที่พฤติกรรมของมนุษย์และสังคมนั้นๆ ต้องการจะตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ผู้ที่เรียนนิติศาสตร์สามารถที่จะเลือกสาขาวิชาชีพทางด้านกฎหมายได้หลายสาขา ซึ่งได้แก่ กฎหมายด้านการสื่อสาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาชญากรรม ด้านการล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น ด้านเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับคนเข้าเมือง ด้านภาษีอากร และด้านทหาร

 


การเรียนนิติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะต้องท่องจำคดีต่างๆที่ตัดสินไปแล้ว แต่นิติศาสตร์จะสอนให้เกิดความรู้ความชำนาญและสร้างความแข็งแกร่ง อันเป็นสาระสำคัญที่มุ่งเน้นในแต่ละสาขาวิชาชีพกฎหมาย ทั้งนี้จะรวมถึงความสามารถในการสื่อสารหรือโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพูดหรือการเขียนรายงานรวมถึงความสามารถที่จะวิเคราะห์และดึงเอาเนื้อหาสาระสำคัญจากบันทึกรายงานที่มีจำนวนมากมายได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน

 


การมีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง เช่น การเป็นตัวแทนบุคคลากรในการต่อสู้คดีกับองค์กรต่างๆ และการมุ่งเน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรื่องที่กล่าวมานี้ล้วนแต่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศมาแล้วทั้งสิ้น
วิชากฎหมายเป็นวิชาที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ดังที่เคยเห็นในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมักจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นผู้พิพากษา ผู้ถือหุ้นในบริษัทเป็นนักการเมืองและอื่นๆอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการเรียนกฎหมายในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบกฎหมายของประเทศเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานกฎหมายที่นำไปใช้ทั่วโลก ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่เล่าเรียนไปใช้ได้ในหลายๆแห่งทั่วโลกบุคลิกแบบใดเหมาะสมกับการเรียนนิติศาสตร์ ?การเรียนนิติศาสตร์คือภาระที่ยิ่งใหญ่มาก จำเป็นจะต้องอ่านหนังสือหลายๆชั่วโมง เพื่อที่จะได้มีความรู้ที่นำไปใช้ได้ทุกๆวัน ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหามากมายรวมถึง ชื่อ วันเวลา และสาระสำคัญ ดังนั้นผู้ที่สามารถปรับตัวให้นั่งอ่านเรื่องราวต่างๆได้นานและจับเนื้อหาใจความได้ จะเป็นผู้ที่สามารถเรียนนิติศาสตร์ได้อย่างไม่ลำบากมากนัก (แม้ว่าการเริ่มต้นอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนความพยายามนี้ของคุณ แต่ความตั้งใจต่อการอ่านและการทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ มากมายเป็นเวลานานๆ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นนอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่กำหนดแล้วผู้ที่เรียนนิติศาสตร์จะต้องมีความชำนาญในการเขียนรายงานเป็นอย่างดี สามารถที่จะร่างโครงร่างการโต้แย้งอย่างมั่นใจ นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการพูดและสื่อข้อความที่สำคัญในที่สาธารณะได้ เช่น ในศาลยุติธรรม หรือสื่อมวลชน ความสามารถในการจัดการตนเองจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเลือกอาชีพนักกฎหมาย เช่น การวางแผนที่จะถกเถียงหรือโต้แย้ง (ซึ่งในบางกรณีคดีต่างๆจะใช้เวลายาวนานนับหลายเดือนหรือหลายปี) หรือยกกรณีต่างๆ เป็นตัวอย่าง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

 

 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของนิติศาสตร์คืออะไรบ้าง ?

 

ผู้ที่ประสงค์จะเรียนนิติศาสตร์จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและความชำนาญในการเขียนรวมทั้งสรุปเรื่องราวต่างๆได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษของวิชากฎหมายสูงกว่าวิชาสาขาอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาสามารถเรียนวิชากฎหมายที่มีเนื้อหาซับซ้อนได้ บางครั้งอาจจะมีการกำหนดคะแนนสอบภาษาละตินในการสอบเข้า เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับมักจะใช้ภาษาละตินกำกับ (ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเลย)ในการเขียนจดหมายแนะนำตัว นักศึกษาควรเขียนถึงประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เป็นสิ่งจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชากฎหมายดังกล่าว นักศึกษามีความใฝ่ฝันที่จะเรียนวิชากฎหมายให้สำเร็จ อีกทั้งแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนได้ประจักษ์ถึงความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนนักศึกษาควรตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยมีสาขาอะไรให้เลือกเรียนบ้าง ?


เส้นทางอาชีพในอนาคตนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เลือกเรียนนิติศาสตร์ในต่างประเทศ มักจะมีความตั้งใจที่จะเป็นนักกฎหมาย อาจจะทำงานในส่วนของบริษัทเอกชนหรือทนายความ หลายคนมีความก้าวหน้าในการทำงานบริษัทเอกชนและกลายเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในเวลาต่อมา บางคนเป็นผู้พิพากษาในระดับต่างๆและบางคนมีโอกาสเปิดสำนักงานกฎหมายของตนเองอย่างไรก็ตาม ยังมีแนวทางอาชีพอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาลยุติธรรม บางคนอาจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าและเป็นผู้ที่เตรียมข้อมูลต่างๆก่อนที่จะส่งให้ทนายความ หรือเป็นผู้สนับสนุนลูกค้าในการโต้แย้งในกรณีต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ความรู้ความชำนาญที่ได้เล่าเรียนวิชากฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ภายหลัง หากแต่การย้ายอาชีพไปสาขาอื่นอาจต้องมีการฝึกอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้ที่จบนิติศาสตร์นั้นมีโอกาสสูงในการเลือกอาชีพที่ให้ผลตอบแทนดีอีกด้วย

 

 

--------------------------------------------------------------

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

บทสัมภาษณ์นักศึกษากฎหมาย

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายในอังกฤษ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

173.4K

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

114.1K

MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง   ทำความรู้จัก MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

96.2K

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

44K