นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศ

ทำไมการเรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศจึงเป็นสาขาที่มีความนิยมและมีการแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุด

share image

เรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศ


ทำไมการเรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศจึงเป็นสาขาที่มีความนิยมและมีการแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดวิชาหนึ่ง เราลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนต่อนิติศาสตร์ในต่างประเทศกันค่ะนิติศาสตร์คืออะไร ?

 

นิติศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับการรักษากฎหมายที่ใช้ในสังคม เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดผิดหรือถูก กฎหมายยังกล่าวถึงบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมายด้วย กฎหมายมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศและเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวนี้จะเปิดให้มีการอภิปราย เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นกฎหมายคือสิ่งที่นำมาแก้ปัญหาความขัดแย้งและทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ซึ่งจะสอดแทรกทุกๆด้านของชีวิตมนุษย์ สิทธิของพลเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนด้านสื่อสารต่างๆทำไมถึงต้องเรียนนิติศาสตร์ ?นิติศาสตร์เป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับในการเลือกเรียนสูงสุดวิชาหนึ่ง เนื่องจากเป็นวิชาที่มีองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตมากมาย ผู้ที่เรียนนิติศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่อ่านรายละเอียดรวมถึงรับทราบการบอกกล่าวได้ ควรเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้เรื่องราวก่อนเกิดและพัฒนาการของคดีต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถจัดการกับคดีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายยังใช้บังคับควบคุมดูแลทุกแง่ทุกมุมของชีวิตมนุษย์ว่าอะไรที่ทำได้และทำไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก กฎหมายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก เพราะเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับความจำเป็นต่างๆที่พฤติกรรมของมนุษย์และสังคมนั้นๆ ต้องการจะตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ผู้ที่เรียนนิติศาสตร์สามารถที่จะเลือกสาขาวิชาชีพทางด้านกฎหมายได้หลายสาขา ซึ่งได้แก่ กฎหมายด้านการสื่อสาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาชญากรรม ด้านการล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น ด้านเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับคนเข้าเมือง ด้านภาษีอากร และด้านทหาร

 


การเรียนนิติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะต้องท่องจำคดีต่างๆที่ตัดสินไปแล้ว แต่นิติศาสตร์จะสอนให้เกิดความรู้ความชำนาญและสร้างความแข็งแกร่ง อันเป็นสาระสำคัญที่มุ่งเน้นในแต่ละสาขาวิชาชีพกฎหมาย ทั้งนี้จะรวมถึงความสามารถในการสื่อสารหรือโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพูดหรือการเขียนรายงานรวมถึงความสามารถที่จะวิเคราะห์และดึงเอาเนื้อหาสาระสำคัญจากบันทึกรายงานที่มีจำนวนมากมายได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน

 


การมีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง เช่น การเป็นตัวแทนบุคคลากรในการต่อสู้คดีกับองค์กรต่างๆ และการมุ่งเน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรื่องที่กล่าวมานี้ล้วนแต่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศมาแล้วทั้งสิ้น
วิชากฎหมายเป็นวิชาที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ดังที่เคยเห็นในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมักจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นผู้พิพากษา ผู้ถือหุ้นในบริษัทเป็นนักการเมืองและอื่นๆอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการเรียนกฎหมายในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบกฎหมายของประเทศเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานกฎหมายที่นำไปใช้ทั่วโลก ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่เล่าเรียนไปใช้ได้ในหลายๆแห่งทั่วโลกบุคลิกแบบใดเหมาะสมกับการเรียนนิติศาสตร์ ?การเรียนนิติศาสตร์คือภาระที่ยิ่งใหญ่มาก จำเป็นจะต้องอ่านหนังสือหลายๆชั่วโมง เพื่อที่จะได้มีความรู้ที่นำไปใช้ได้ทุกๆวัน ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหามากมายรวมถึง ชื่อ วันเวลา และสาระสำคัญ ดังนั้นผู้ที่สามารถปรับตัวให้นั่งอ่านเรื่องราวต่างๆได้นานและจับเนื้อหาใจความได้ จะเป็นผู้ที่สามารถเรียนนิติศาสตร์ได้อย่างไม่ลำบากมากนัก (แม้ว่าการเริ่มต้นอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนความพยายามนี้ของคุณ แต่ความตั้งใจต่อการอ่านและการทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ มากมายเป็นเวลานานๆ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นนอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่กำหนดแล้วผู้ที่เรียนนิติศาสตร์จะต้องมีความชำนาญในการเขียนรายงานเป็นอย่างดี สามารถที่จะร่างโครงร่างการโต้แย้งอย่างมั่นใจ นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการพูดและสื่อข้อความที่สำคัญในที่สาธารณะได้ เช่น ในศาลยุติธรรม หรือสื่อมวลชน ความสามารถในการจัดการตนเองจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเลือกอาชีพนักกฎหมาย เช่น การวางแผนที่จะถกเถียงหรือโต้แย้ง (ซึ่งในบางกรณีคดีต่างๆจะใช้เวลายาวนานนับหลายเดือนหรือหลายปี) หรือยกกรณีต่างๆ เป็นตัวอย่าง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

 

 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของนิติศาสตร์คืออะไรบ้าง ?

 

ผู้ที่ประสงค์จะเรียนนิติศาสตร์จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและความชำนาญในการเขียนรวมทั้งสรุปเรื่องราวต่างๆได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษของวิชากฎหมายสูงกว่าวิชาสาขาอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาสามารถเรียนวิชากฎหมายที่มีเนื้อหาซับซ้อนได้ บางครั้งอาจจะมีการกำหนดคะแนนสอบภาษาละตินในการสอบเข้า เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับมักจะใช้ภาษาละตินกำกับ (ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเลย)ในการเขียนจดหมายแนะนำตัว นักศึกษาควรเขียนถึงประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เป็นสิ่งจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชากฎหมายดังกล่าว นักศึกษามีความใฝ่ฝันที่จะเรียนวิชากฎหมายให้สำเร็จ อีกทั้งแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนได้ประจักษ์ถึงความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนนักศึกษาควรตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยมีสาขาอะไรให้เลือกเรียนบ้าง ?


เส้นทางอาชีพในอนาคตนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เลือกเรียนนิติศาสตร์ในต่างประเทศ มักจะมีความตั้งใจที่จะเป็นนักกฎหมาย อาจจะทำงานในส่วนของบริษัทเอกชนหรือทนายความ หลายคนมีความก้าวหน้าในการทำงานบริษัทเอกชนและกลายเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในเวลาต่อมา บางคนเป็นผู้พิพากษาในระดับต่างๆและบางคนมีโอกาสเปิดสำนักงานกฎหมายของตนเองอย่างไรก็ตาม ยังมีแนวทางอาชีพอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาลยุติธรรม บางคนอาจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าและเป็นผู้ที่เตรียมข้อมูลต่างๆก่อนที่จะส่งให้ทนายความ หรือเป็นผู้สนับสนุนลูกค้าในการโต้แย้งในกรณีต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ความรู้ความชำนาญที่ได้เล่าเรียนวิชากฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ภายหลัง หากแต่การย้ายอาชีพไปสาขาอื่นอาจต้องมีการฝึกอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้ที่จบนิติศาสตร์นั้นมีโอกาสสูงในการเลือกอาชีพที่ให้ผลตอบแทนดีอีกด้วย

 

--------------------------------------------------------------

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

บทสัมภาษณ์นักศึกษากฎหมาย

สุดยอดมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายในอังกฤษ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

8 หลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ต้องจบตรีด้านนี้มาก่อนก็เรียนได้

หลายคนอาจเบื่อกับสิ่งที่เรียน หรืออาชีพที่ทำอยู่ อาจจะรู้ว่าคณะนี้/อาชีพนี้ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป เลยคิดอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเปลี่ยนสายงาน แต่พอคิดไปคิดมา อ้าว! ถ้าไม่ได้จบสาขาที่อยากเรียน หรือไม่มีประสบการณ์เลยล่ะ จะเรียนต่อสาขานั้นได้มั้ย? แล้วจะเรียนต่อป.โท ที่ไหนดี?       เราจะบอกว่าไม่ต้องกลัว! โอกาสของคนอยากเรียนปริญญาโทไม่ตรงสายมาถึงแล้ว เพราะไม่มีคำว่าสายไปค่า วันนี้ Hotcourses Thailand เลยรวบรวมหลักสูตรปริญญาโท

356.5K
article Img

5 เรื่องจริงที่ควรรู้ ก่อนเลือกเรียน Marketing

เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน การเรียนต่อปริญญาโททางธุรกิจ โดยเฉพาะเอกการตลาด จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในหมู่นักศึกษา เนื่องจากความรู้ด้านการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่   อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายๆ คนที่เลือกเรียนต่อด้านนี้กลับไม่รู้สึกสนุกเท่าไหร่นัก เพราะไม่ได้มีเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ชัดเจนจากสาขานี้ พี่เลยอยากเล่าประสบการณ์จากที่เรียน Marketing มาเล่าสู่กันฟัง

292.8K
article Img

ครบเครื่องเรื่องเรียน HR! การจัดการทรัพยากรมนุษย์เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง

แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resources (HR) ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร   เรียน HR เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง? โดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ ซึ่งงาน ​HR

186.4K
article Img

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ไว้อัพสกิล ปี 2021

เดี๋ยวนี้การเรียนไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะเราก็รู้กันแล้วว่าเราสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์! แถมโควิด-19 ยังทำให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์น่าเรียน เพื่อเอาไปอัพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กัน!     ไปดูกันเลยว่าจะมีเว็บไหนบ้าง และแต่ละเว็บไซต์มีวิชาไหนน่าเรียนบ้างน้าา   Coursera ก่อนหน้านี้

114K