ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ศาสนศึกษา : การเรียนและเส้นทางอาชีพ

2493

ศาสนศึกษา : การเรียนและเส้นทางอาชีพ

      ศาสนศึกษา เป็นสาขาที่น่าสนใจและมีหลากหลายหลักสูตรให้คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบศาสนาและความเชื่อ  ในการที่จะเลือกเรียนศาสนศึกษานั้น คุณจำเป็นต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมและมีความสนใจให้หัวข้อนี้เสียก่อน

ตัวเลือกการเรียน

      หลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนามากมาย ตั้งแต่ฮินดู,อิสลาม,ยิว,คริสต์ และพุทธ รวมถึงการแต่งงาน,ความเชื่อ,ประเพณีทางสังคม และอื่นๆอีกมาก  นอกจากนี้ยังรวมถึงเนื้อหาที่น่าสนใจอย่าง ความคิดของมุสลิมในยุคสมัยใหม่, ภูมิศาสตร์และศาสนา และการแพทย์และศาสนา เป็นต้น  โดยหลักสูตรจะเน้นหนักไปที่การเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละศาสนาในยุคปัจจุบัน และเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยที่สำคัญต่อไป

      การเรียนศาสนศึกษา มักจะเริ่มต้นด้วยการเรียนวิชาเช่น ประวัติศาสตร์, เทววิทยา, มานุษยวิทยา และ สังคมวิทยา ทั้งที่เกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีวิชาที่เป็นการรวมเอาศาสนาเข้าไปด้วยอย่างน่าสนใจ เช่น ศิลปะ, ประเพณี และประวัติศาสตร์

      ในระหว่างที่เรียน คุณจะได้พูดคุยและโต้เถียงกับบุคคลหรือนักเรียนคนอื่นๆจากทั่วโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยหัวข้อที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างในปัจจุบัน ก็มีเช่น บทบาทของผู้หญิงกับการเมือง, รักร่วมเพศและโบสถ์ รวมถึงทฤษฎีการเกิดต่างๆ เป็นต้น

      มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรศาสนศึกษาที่ยอดเยี่ยม เช่น University of Birmingham , University of Wales , Australian Catholic University และอีกมาก

เส้นทางอาชีพในอนาคต

      ทักษะที่คุณได้พัฒนาระหว่างที่เรียน คือ การเจรจาต่อรอง, การแก้ไขปัญหา, การจัดการ, การวิจัย และการวิเคราะห์ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีประโยชน์อย่างมากในการทำงานในหลากหลายแขนง

      เมื่อเรียนจบ คุณสามารถทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร, นักสังคมสงเคราะห์, ครู, นักวิจัย, ที่ปรึกษา, นักวารสาร และบรรณารักษ์  หรือจะเลือกเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสนาเฉพาะก็ได้เช่นกัน

---------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

หลักสูตรศาสนศึกษาในต่างประเทศ 
บทสัมภาษณ์นักศึกษา : บรรณารักษ์ 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว