นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

ทุนปริญญาโท-เอก จาก University of Newcastle ออสเตรเลีย

share image

ทุนปริญญาโท-เอก จาก University of Newcastle ออสเตรเลีย

University of Newcastle เริ่มเป็นสถาบันอิสระในปี ค.ศ. 1965 โดยมีนักศึกษาในวิทยาเขตประมาณ 26,000 คน เป็นนักศึกษานานาชาติจำนวน 3,500 คน มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 2 แห่งรอบชายฝั่งของเมืองนิวคาสเซิล โดยวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่กว่าตั้งอยู่ในเมืองนิวคาสเซิลและอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่แนวชายฝั่งทะเลที่อูริมบาห์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภาคคณะธุรกิจ, โรงเรียนดนตรีและศูนย์ทางด้านกฎหมายอีกด้วย

ประเภททุนการศึกษา:
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

จำนวนทุน:
ไม่ระบุ

กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษานานาชาติ ยกเว้นนักศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

มูลค่าทุนการศึกษา:

 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ค่าที่อยู่อาศัยปีละ 25,392 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (760,000 บาท)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน 2,020 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (60,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

สาขาวิชา:
สาขาวิชาใดก็ได้ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • มีคะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป
 • ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับการศึกษาที่ผ่านมาหรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนที่โดดเด่น
 • ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องเคยมีผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่น่าสนใจ
 • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือเคยได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

 • สำเนาใบรับรองผลทางการศึกษา (Academic transcripts)
 • โครงร่างการวิจัย (Research proposal)
 • หลักฐานที่แสดงถึงความรอบรู้ทางวิชาการ เช่น ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์, ประสบการณ์ในการทำวิจัย
 • หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • สำเนางานวิจัย, การจัดแสดงผลงาน หรือเอกสารการประชุมทางวิชาการที่ผู้สมัครมีส่วนร่วม
 • ประวัติของผู้สมัคร
 • รายละเอียดของประสบการณ์วิจัยก่อนหน้านี้ ทั้งในการทำงานและการศึกษา
 • เอกสารอื่นๆ เช่น การได้รับทุนการศึกษา ทุนการทำวิจัย หรือรางวัลต่างๆ

กำหนดการ:

Study in Australia

ฟรี

คู่มือเรียนออสเตรเลีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อออสเตรเลียอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

University of Newcastle