ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: แนะนำประเทศและเมือง

สาธารณูปโภคในออสเตรเลีย

2588

สาธารณูปโภคในออสเตรเลีย

โทรศัพท์

      ประเทศออสเตรเลียมีระบบโทรศัพท์อันทันสมัย  โทรศัพท์สาธารณะแบบเสียเงินจะสามารถรับเหรียญของออสเตรเลียได้หลายขนาด ส่วนโทรศัพท์แบบใช้บัตรเครดิตจะตั้งอยู่ตามสนามบินในประเทศและสนามบินนานาชาติ และโรงแรมต่างๆ  โดยโทรศัพท์เหล่านี้จะรับบัตรเครดิตรายใหญ่ได้เกือบทุกประเภท เช่น อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, วีซ่า และมาสเตอร์การ์ด

      การโทรศัพท์ไปยังประเทศอื่น ให้กด 0011 ตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์ แต่ถ้าหากต้องการโทรมาออสเตรเลียเมื่อคุณอยู่ในประเทศอื่น ให้กด 61 ตามด้วยรหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้ หากคุณต้องการโทรระหว่างสถานที่สองแห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียเหมือนกัน ให้กดรหัสพื้นที่ (ถ้ามี) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

      โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมกันมากในประเทศออสเตรเลีย  เพราะมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมในเขตตัวเมือง และเขตภูมิภาคเกือบทุกแห่ง

      โดยคุณสามารถหาซื้อโทรศัพท์มือถือได้จากผู้ขายปลีกหลายราย รายชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ของออสเตรเลียมีดังนี้

  • Telstra
  • Optus
  • Vodafone
  • 3 (Three)

      อย่างไรก็ตาม นักเรียนต่างชาติที่ต้องการใช้มือถือจะต้องลงชื่อในสัญญาใช้โปรโมชั่น (ซึ่งคุณจะได้รับบิลค่าใช้บริการทุกเดือน) หรือซื้อซิมการ์ดแบบชำระเงินล่วงหน้า (Pre-paid SIM card) มาใช้

      ส่วนใหญ่แพ็คเกจซิมการ์ดแบบพรีเพดจะขายมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณซื้อซิมการ์ดแบบชำระเงินล่วงหน้า คุณจะได้รับเบอร์มือถือและคุณจะสามารถโทรออกได้ตราบเท่าที่มูลค่าในซิมการ์ดยังมีเหลืออยู่ โปรดระวังว่าซิมการ์ดแบบชำระเงินล่วงหน้าจะมีวันหมดอายุของมูลค่าคงเหลือ ดังนั้น คุณต้องต่ออายุบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยการเติมเงินเพิ่มลงในบัตรของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อซิมการ์ดหมดอายุแล้ว คุณต้องซื้อซิมการ์ดใบใหม่

      แนะนำว่านักเรียนต่างชาติควรเลือกจ่ายเงินแบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยสัญญาระยะยาวและเสียค่าโทรศัพท์ราคาแพง ก่อนคุณจะลงชื่อในโปรโมชั่นมือถือใดๆ คุณควรอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนหรือให้คนรู้จักดูให้คุณ เพื่อจะได้แน่ใจได้ว่าคุณทราบสิทธิและความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญาแล้ว

บริการไปรษณีย์

      บริการไปรษณีย์ในออสเตรเลียจะดำเนินงานโดยองค์กรไปรษณีย์แห่งออสเตรเลีย (Australia Post) จะจัดส่งจดหมายและพัสดุขนาดเล็กวันละครั้ง ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนพัสดุขนาดใหญ่นั้นคุ ณต้องไปรับเองที่สำนักงานไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดโดย ใช้บัตรรับพัสดุ (Collection card) ซึ่งปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะใส่ไว้ในตู้รับจดหมายของคุณ

      สำนักงานไปรษณีย์เกือบทุกแห่งจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. นอกจากนี้ Australia Post ยังให้บริการหลายอย่าง เช่น การรับจ่ายค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ และบิลค่าใช้จ่ายบางประเภท หรือคุณจะซื้อแสตมป์จากร้านขายหนังสือพิมพ์บางแห่งก็ได้
-------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ไปรษณีย์ของออสเตรเลีย 
บริการโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือในออสเตรเลีย 
ค่าใช้จ่ายและการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว