ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโท-เอก Australian Catholic University

401

ทุนปริญญาโท-เอก Australian Catholic University

      ทุนนี้มีชื่อโครงการว่า The International Postgraduate Research Scholarship (IPRS) ซึ่งมอบโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ผ่านทาง Australian Catholic University  หรือ ACU ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

      ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้สมัครรับทุน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเท่านั้น

วันเวลาและวิธีในการสมัคร

วันทื่ 31 ตุลาคมนี้ และรับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปขอใบสมัคร และทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ  Australian Catholic University ได้ ที่ acu.edu.au 

-----------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เรียนต่อออสเตรเลีย 
ทุนการศึกษาอื่นๆในออสเตรเลีย 
ข้อมูลเกี่ยวกับ Australian Catholic University 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว