ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Australian Development Scholarships (ADS)

3605

ทุน Australian Development Scholarships (ADS)

      ทุนการศึกษา ADS เป็นทุนระยะยาวที่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก รวมถึงสายอาชีพจำนวนหลายทุน  โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าตั้งรกรากรวมค่าที่พัก (5,000 AUD) ค่าครองชีพ (28,000AUD ต่อปี) และค่าประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (ไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 6.0 ) หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 92 คะแนน
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
• ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ทั้งก่อนและหลังรับทุน
• ไม่ได้เป็นทหาร
• ไม่เคยรับทุนระยะยาวของรัฐบาลออสเตรเลียมาก่อน
• สามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันต่างๆของออสเตรเลีย หากไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะถูกยกเลิกสิทธิ์รับทุน
• ถ้าใครที่ต้องเรียนภาษาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ทางรัฐบาลออสเตรเลียยังให้เรียนภาษาอังกฤษฟรีเป็นเวลาสูงสุดถึง 6 สัปดาห์

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขต 30 เมษายน 2012

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมใน ADS

ดูได้ที่นี่ 

วิธีการสมัคร

  1. ผลการสอบ IETLS หรือ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
  2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาสูติบัตรจำนวน 2 ชุด
  3. เอกสารแสดงการจบการศึกษา
  4. ทรานสคริปต์
  5. จดหมายแนะนำ 3 ฉบับ

โดยส่งไปที่ Australian Embassy 37 South Sathorn Road Bangkok 10120, Thailand

ดูรายละเอียดได้ที่ ausaid.gov
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
หรืออีเมล์ Scholarships.Thailand@ausaid.gov.au
----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว