ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Australian Leadership Awards Scholarship (ALAS)

1075

ทุน Australian Leadership Awards Scholarship (ALAS)

      ทุนการศึกษา ALAS เป็นทุนเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การสนับสนุน

ผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับโอกาสในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่ได้เป็นพลเมืองออสเตรเลีย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียแล้ว
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีผลคะแนนสอบ TOEFL 580 หรือ IELTS 6.5
  • ผู้สมัครที่ทำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออาศัยอยู่ ณ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2555

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถขอเอกสารใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 
หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ ausaid.gov 
----------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

AUS ต้องการคนทำงานชาวต่างชาติมากขึ้น
การสมัครเรียนต่อในออสเตรเลีย 
เรียนต่อออสเตรเลีย

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว