ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาเอก จาก Australian National University

518

ทุนปริญญาเอก จาก Australian National University

      ทุนจาก Australian National University  ในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน มอบให้แก่ผู้สมัครชาวไทย เพื่อไปเรียนต่อในออสเตรเลีย ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เป็นผู้สมัครสัญชาติไทย
• จบการศึกษาระดับปริญญาโท
• หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เทียบกับปริญญาตรีของออสเตรเลีย และได้เกียรตินิยมอันดับ 1
• ต้องส่งเค้าโครงการวิจัย เป็นภาษาอังกฤษด้วย

วันเวลาในการสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อไปได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หรือทางเว็บไซต์ kmutt.ac.th
---------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกที่ Australian National University 
ทุนการศึกษาอื่นๆจากประเทศออสเตรเลีย 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว