ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Bond University 2013

510

ทุน Bond University 2013

      ทุนการศึกษานี้เป็นทุนของ Bond University  ประเทศออสเตรเลีย ที่เปิดรับสมัครนักเรียนชาวต่างชาติในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยนักเรียนผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยถึงคุณสมบัติและความสามารถทางการศึกษา (เป็นทุนการศึกษาที่เน้นไปที่ผลการเรียนยอดเยี่ยม)

รายละเอียดของทุน

      ครอบคลุม 25-50% ของค่าเล่าเรียนไม่ว่าจะในระดับปริญญาตรี,โทหรือเอก (ยกเว้น ในสาขา Medical Program, Master of Psychology, Doctor of Physiotherapy)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องมีผลการเรียนที่ผ่านมาติดอันดับ top 5 ของชั้นเรียน
  • ต้องมีความสามารถทางด้านภาวะผู้นำ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • นักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการเรียนเทียบเท่ากับที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยสามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น
  1. เกณฑ์ของผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
  2. เกณฑ์ของผู้สมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

วิธีการสมัคร

      นักเรียนต่างชาติทุกคนที่ยื่นใบสมัครเข้าเรียนที่ Bond University (ก่อนวันปิดรับสมัคร) เท่านั้น  มหาวิทยาลัยถึงจะถือว่าคุณมีสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกทุนการศึกษานี้

      อ่านขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ 

วันเวลาในการสมัคร

      ใบสมัครสำหรับภาคเรียนเดือนพฤษภาคม จะปิดรับสมัครในวันที่ 25 มกราคม 2013

       ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Bond University 
--------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตรต่างๆใน Bond University 
ทุนการศึกษาอื่นๆในออสเตรเลีย 
เรียนต่อออสเตรเลีย 
 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว