ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา AUS

1066

ทุนปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา AUS

      การศึกษานี้ก็มีเป็นทุนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) โดยมี University of Sydney  เป็นผู้สนับสนุน

ลักษณะทุนการศึกษา
เป็นทุนในระดับปริญญาเอกในรูปแบบของทุนสำหรับงานวิจัย ซึ่งจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2556 โดย จะมีระยะเวลาทั้งหมด 3 ปีเต็ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาเท่านั้น
-สาขาวิชาที่เรียนจะเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาด้านโครงสร้าง และ วิศวกรรมที่เกี่ยวกับสะพาน

วิธีการสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เนตเท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ววิธีการสมัครได้ที่
http://agile2.ucc.usyd.edu.au/ro/opportunities/scholarships/1161

-------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตร Civil Engineering ในออสเตรเลีย 
หลักสูตรอื่นๆที่เปิดสอนใน University of Sydney 
เรียนต่อออสเตรเลีย 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...