ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาตรีจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

491

ทุนปริญญาตรีจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

      Curtin University ประเทศออสเตรเลีย  มอบให้นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2013)  โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนในคณะต่าง ๆ ดังนี้

-Health Sciences
-Sciences
-Engineering
-Humanities
-Business

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร

ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ scholarships.curtin.edu

---------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อออสเตรเลีย 
ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจในออสเตรเลีย 

 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว