ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนวิจัย University of South Australia

812

ทุนวิจัย University of South Australia

      เป็นทุนของ DIISRTE หรือ Department of Industry, Innovation Science, Research and Tertiary Education ซึ่งจะเรียนที่ University of South Australia

ลักษณะทุนการศึกษา

      มอบทุนแก่นักศึกษาที่มีผลงานด้านงานวิจัยดีหรือด้านความประพฤติดี  โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (OSHC หรือ Overseas Student Health Cover) ให้เงินเบี้ยเลี้ยงและครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในงานวิทยานิพนธ์ แต่จะไม่ครอบคลุมค่าเดินทาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านงานวิจัย (HDR:Higher Degree by Research) หรือเทียบเท่า
  • ต้องสมัครเข้าเรียนที่ University of South Australlia เต็มเวลา ทั้ง ปริญญาโทและเอกด้านการวิจัย
  • ทางมหาวิทยาลัยจะยึดคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ (IELTS หรือ International English Language Testing System)เป็นหลัก หรือสามารถแสดงความสามารถด้วยวิธีการอื่น ๆ ก็ได้เช่นกันตามที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

วันในการสมัคร

สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ดาวน์โหลดใบสมัครและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://w3.unisa.edu.au/resdegrees/scholarships/unisaint.asp#iprs

-----------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เรียนต่อออสเตรเลีย 
ทุนการศึกษาอื่นๆในออสเตรเลีย 
 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว