ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards

7622

ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย หรือ The Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาด้านวิชาชีพระหว่างบุคลากร องค์กร และประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทั้งชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติได้เพิ่มพูนทักษะและความเข้าใจในสังคมนานาชาติ จึงทำให้ทุนนี้เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเป็นหลัก

ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มทุนการศึกษาของออสเตรเลีย ( Australia Awards) ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้เปิดตัวโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยรวบรวมเอาทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดสรรผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) และกระทรวงศึกษา การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ เข้าไว้ด้วยกันในชื่อเดียว

 

ประเภททุน

ทุนถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้

1.ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก

ระยะเวลา : ปริญญาโท 2 ปี / ปริญญาเอก 3 ปี
IELTS  : 6.5 เป็นอย่างน้อย

2.ทุนเพื่อการวิจัย (การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก)

ระยะเวลา : ระยะสั้น 4-6 เดือน
IELTS  : 6.5 เป็นอย่างน้อย

3.ทุนระดับอาชีวศึกษาและทุนฝึกอบรม (ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา)

ระยะเวลา : 1- 2 ปีครึ่ง
IELTS  : 5.5 เป็นอย่างน้อย

4.ทุนสำหรับผู้บริหาร (การพัฒนาระดับวิชาชีพ)
ระยะเวลา : 1-4 เดือน
IELTS  : 6.5 เป็นอย่างน้อย

 

หลักเกณฑ์ของผู้สมัคร

1. ต้องมีสัญชาติไทย
2. ต้องไม่พำนัก หรือเรียน หรือทำงาน อยู่ในประเทศออสเตรเลียในปี 2016
3. ต้องไม่ถือ 2 สัญชาติ หรือ Permanent residency status in Australia
4. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เรียนจบจากทุน Endeavour หรือ AusAID มาแล้ว ภายใน 2 ปี ที่ทำการสมัคร

 

กำหนดการรับสมัคร

ทุนการศึกษา Endeavour สำหรับเข้าเรียนในปี 2017 รับสมัครภายใน 30 มิถุนายน 2016 

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Endeavour Scholarships and Fellowships

ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครได้ที่ 2017 Round Endeavour Applicant Guidelines (PDF 24 หน้า)

----------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...