ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทสาขาการจัดการน้ำที่ออสเตรเลีย

1183

ทุนปริญญาโทสาขาการจัดการน้ำที่ออสเตรเลีย

The International Water Centre (IWC) ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่ดูแลเรื่องน้ำในระดับสากล สถาบันแห่งนี้มีทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มอบให้แก่นักศึกษาทั้งในประเทศและนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาที่ The University of Queensland มหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำระดับโลก

ประเภททุนการศึกษา:
ทุนระดับปริญญาโท

กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก และนักศึกษาหญิงที่เป็นพลเมืองของประเทศ 85 ประเทศ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กร ดูรายชื่อประเทศได้ที่ Country Water Partnerships (มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย)

มูลค่าทุนการศึกษา:
ประเภท A ทุนสำหรับผู้หญิง จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 79,311 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 2,350,000 บาท) ครอบคลุมทั้งค่าเทอมเต็มจำนวน ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าวีซ่า โดยผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอทุนจะต้องเป็นเพศหญิง และมาจาก 85 ประเทศตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประเภท B ทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศใดก็ได้ ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,776 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1,500,000 บาท) ครอบคลุมเฉพาะค่าเทอมเต็มจำนวน และค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา

สาขาวิชา:
 Master of Integrated Water Management (MIWM)  ปริญญาโทด้านการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้จาก English language requirements
  • หากมีประสบการณ์ทำงานหรืองานอาสาสมัครในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการ:

  • รับสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2014
  • เริ่มเปิดภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ 2015
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์
  • www.watercentre.org/scholarships
  • E: admin@watercentre.org
  • P: +61 7 3014 0200

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง